Home 07-2020 Page 3

07-2020

Positivt med hemträning vid systemisk skleros

Ett hemträningsprogram, med minimal handledning, kan ge goda effekter för personer med systemisk skleros. Detta visar italienska forskare i en studie. Systemisk skleros är en...

En aktiv livsstil viktig i medelåldern

Äldre kvinnor bör öka den fysiskt aktiva tiden snarare än reducera den stillasittande tiden för att kunna bibehålla hög rörelseförmåga på äldre dagar. Det...

Meniskrupturer vid främre korsbandsskada

Den mediala menisken har en viktig stabiliserande funktion i knäet. Senare tids forskning har visat att rupturer i mediala meniskens bakhorn, så kallade ramp...

Hyperalgesi hos unga

En studie har undersökt förändringar hos unga aktiva personer med patellofemoral smärta vad gäller pronociceptiva och antinociceptiva mekanismer samt deras påverkan på prognos och...

Etisk reflektion inom vården

I boken Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser försöker författarna på ett konkret sätt belysa olika etiska dilemman och paradoxer som kan uppstå i mötet...

En introduktion till fotbollspsykologi

Att göra nästa aktion med så hög kvalitet som möjligt, att göra sina lagkamrater bättre och att skapa förutsättningar för en lång och hållbar...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!