Home 07-2020 Page 2

07-2020

Riskfaktorer för smärta hos fysioterapeuter

En spansk tvärsnittsstudie har undersökt riskfaktorer för muskuloskeletal smärta hos fysioterapeuter. Nacksmärta var vanligast (57 %), följt av smärta i ländrygg (49 %) och bröstrygg (36 %). Behandling...

Analys av aktivitetsnivå hos förskolebarn

Syftet med en norsk avhandling var att få kunskap om fysisk aktivitet hos förskolebarn och hur faktorer som kön, ålder och motorisk färdighet påverkar...

Styrka viktigt för gånghastighet vid ms

Syftet med en studie, genomförd av forskare från Denver och Aarhus, var att se hur muskelstyrka i nedre extremiteterna och bålen påverkade gånghastighet och...

PNF bromsar artrosutveckling

För personer med knäartros är trappgång en av aktiviteterna som påverkas först. Kan en intervention med proprioceptiv neuromuskulär facilitering (PNF) påverka smärta och förmåga...

Diabetes påverkar knäartros

Individer med diabetes har högre förekomst av artros och dessutom en progressivare artros jämfört med individer utan diabetes. Orsaken till detta är inte helt...

Träning ger effektiv smärthämning

Träning leder till en tillfälligt förhöjd smärttröskel, ett känt fenomen som kallas träningsinducerad hypoalgesi. Tidigare forskning har visat förändringar i smärttröskeln för köld- och värmeorsakad...

Nervfiberpatologi vid whiplash

Whiplashskadade har lägre täthet av tunna nervfibrer i pekfingret på den drabbade sidan, men inte i vaden på motsatt sida, visar en australisk studie....

Accelererat förlopp efter ledplastik

Tidigare forskning har visat att ett accelererat förlopp efter total knä- och höftledsplastik förbättrar den postoperativa fasen och minskar komplikationer efter ingreppet. En ny studie...

Viss effekt av PRP i rotatorkuffen

Kan en PRP-injektion (platelet rich plasma) minska smärta vid rotatorkufftendinopati? Det har forskare försökt ta reda på i en systematisk litteraturöversikt med metaanalys. PRP-injektion...

Fysisk aktivitet viktig vid metabolt syndrom

En studie har undersökt hur fysisk aktivitet påverkar risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom. Studiedeltagarna undersöktes första gången när de var i 60-årsåldern och...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!