Home 06-2021

06-2021

GAPP för äldre inneliggande patienter

Geriatric Activation Program Pellenberg, GAPP, är ett nytt fysioterapeutiskt träningskoncept lämpat för inneliggande patienter på en geriatrisk rehabiliteringsavdelning. Programmet baseras på den senaste forskningen,...

Symptom och tester vid cervikal radikulopati

I en studie har man identifierat tre subjektiva symptom och två kliniska tester som är användbara för att diagnostisera cervikal radikulopati. Radikulopati orsakas av cervikal...

Det behövs forskning om appar i sjukvården

”Gör man det här med appar och e-hälsa för att det är kul och nytt, eller har det en tydlig patientnytta?” Denna fråga lyfter...

Fysisk aktivitet under coronapandemin

Hur påverkas personers fysiska aktivitet av coronapandemin? Detta är en högst aktuell och viktig fråga som forskare vid Lunds universitet försökt besvara i en...

Kinesiotejpning positivt vid skuldersmärta

Kinesiotejpning kan minska subluxation av skuldran, minska smärta, öka motorisk kontroll i övre extremiteterna samt förbättra ADL hos patienter med skuldersmärta efter hemiplegi. Det visar...

NSAID tillför inget vid hälsenetendinopati

NSAID används ofta vid behandling av hälsenetendinopati. Syftet med en dansk studie var att undersöka om kortvarig NSAID-behandling tillför något vid rehabiliteringen i den...

Hjärtsvikt och stroke vanligare när BMI ökar

Svenska forskare har studerat data från värnpliktsmönstring och jämfört med registret för sjukhusinläggning och dödsorsak inom hjärt-kärlsjukdomar 21 år senare. Männen, 1 258 432 individer födda 1971–1995,...

Tonåringar lider ofta av smärta

Enligt en studie upplever var fjärde tonåring i Norge smärta i nacke och skuldror, ofta i kombination med smärta även i ett annat område...

Distraktion som smärthanteringsmetod

Distraktion, avledning, kan vara en effektiv metod för att hjälpa vuxna och barn att hantera smärta. Distraktion har sin grund i teorin om att...

Ultraljud av laterala magmuskler

Det finns forskning som pekar på att morfologiska förändringar i den laterala bukmuskulaturen (transversus abdominis, obliquus externus och obliquus internus) har samband med ländryggssmärta. I...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!