Home 06-2019

06-2019

Flera vinster med daglig fysisk aktivitet för barn

”Vår forskning tyder på att barn och unga kan lära sig en aktiv livsstil. Precis som vi lär våra barn att borsta tänderna för...

Viktigt med tillit och förtroende

Intervju med Line Giusti, psykomotorisk fysioterapeut vid Senter for migrasjonshelse i Bergen. ”Min ambition är inte att göra någon frisk. Men kanske kan jag lindra,...

Akupressur ett alternativ vid akillestendinopati

Excentrisk styrketräning är den vanligaste behandlingen vid akillestendinopati. Alla svarar dock inte på behandlingen. En studie har därför undersökt om akupressur kan vara ett...

Diagnostiskt ultraljud av skuldran

Högfrekvent ultraljud blir allt populärare för att diagnostisera mjukdelsskador i skuldran och dess sensitivitet och specificitet för diagnostisering av total rotatorkuffruptur är jämförbar med...

Ge stöd till rätt patient

En studie har identifierat en undergrupp som kan behöva särskilt stöd bland patienter med långvarig utbredd smärta. Författarna påpekar att det gäller att identifiera...

Förkortning av KOOS

Syftet med en studie var att utvärdera KOOS-12, som är en kortare form av Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) vilken innehåller 42...

Asymmetrisk belastning efter korsbandsskada

Valet av transplantat vid främre korsbandsrekonstruktion har stor betydelse för graden av asymmetri mellan skadat och icke-skadat ben vid belastning nio månader postoperativt, visar...

Mer forskning behövs

Långvarig muskuloskeletal smärta är ett vanligt problem framför allt hos kvinnor. Trots det saknas systematiska översikter avseende behandlingseffekter och utredningsmetoder för val av behandling...

Aldrig för sent att börja styrketräna

Styrketräning för äldre bidrar till ökad muskelmassa, bättre styrka och förbättrad gånghastighet, visar en norsk avhandling. I avhandlingen tränade bland annat en grupp äldre personer...

Europain Epidemic – stor kartläggning av smärta

Smärta är vanligare bland personer med låg utbildningsnivå. Skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper är störst för hand- och armsmärta och minst för rygg/nacke. Detta...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!