Home 05-2022

05-2022

Riktlinjer om juvenil idiopatisk artrit

Barn med juvenil idiopatisk artrit och deras vårdnadshavare efterfrågar fysioterapi. Men kunskapen om hur sådan behandling ska bedrivas är fortsatt otillräcklig. Det menar American...

Rygg- och nackbesvär hos försvarets flygare

Flygande militär personal har oftare muskuloskeletala besvär jämfört med soldater. Det visar fysioterapeut Matthias Tegern i sin doktorsavhandling, som utförts på uppdrag av Försvarsmakten...

Återgång till idrott efter korsbandsruptur

Ett nytt verktyg för att underlätta rehabilitering och återgång till idrott för icke-professionella idrottare med främre korsbandsruptur har utvecklats och utvärderats av en grupp...

Ta det varligt vid långtidscovid

Extrem trötthet och ansträngningsutlöst försämring är vanligt bland patienter med långtidscovid. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid rehabilitering, och man bör särskilt...

Lymfdränage hjälper efter operation

En vanlig bieffekt av en bröstcanceroperation vid armhålan är påverkan på lymfkärlen, så kallade lymfsträngar. Detta kan leda till smärta och begränsad funktion i...

Förutsättningar för fysioterapi via telefon

Under pandemin fick vårdbesök utan fysisk kontakt ett uppsving över hela världen och även sätten att bedriva fysioterapi över telefon ökade dramatiskt. Trots detta...

Effekter av ändrad löpstil

Internationella experter menar att ändrad löpstil kan vara effektivt i behandling och prevention av skador hos löpare. Samtidigt har tidigare forskning inte kunnat visa...

Prognostiska faktorer vid ländryggssmärta

Smärtkänslighet och fysisk prestation har samband med risk för funktionsnedsättning vid ländryggssmärta, visar en studie. Hos dem som enligt Start back tool (SBT) hade...

Genomtänkt om kroppen och jaget

Är du intresserad av idéhistoria om kroppen och kroppslighet ur ett samhällsperspektiv? Då kan boken Kroppen och jaget vara något att läsa. Den innehåller...

För lite beröring?

I ljus av pandemiårens brist på kontakt och beröring har Nicolas Kjerulf, fysioterapeut och lektor i Köpenhamn, skrivit en bok om massage och terapeutisk...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!