Home 05-2021

05-2021

Kortisoninjektionernas intåg i fysioterapin

Kortisoninjektioner ges vanligtvis av en läkare för att minska led- och muskelsmärta. På senare år har det blivit allt vanligare med fysioterapeuter som ger...

Smärta genom olika livsfaser studerad

Evidensbaserad kunskap vid smärta och psykisk ohälsa är viktigt vid bedömning och behandling av smärta. Elisabeth Bondessons avhandling om smärta genom livet samt sambandet...

Sarkopeni är vanligt vid höftfraktur

Låga värden för isometrisk knäextension hos patienter med höftfraktur kan identifiera sarkopeni och är en prediktor för ettårsmortalitet. Det är därför viktigt att stötta...

Handbollsträning bra för kvinnor i klimakteriet

Anpassad handbollsträning är en effektiv träningsform som kan förbättra benhälsan och balansen för inaktiva kvinnor i och efter klimakteriet. Handboll kan introduceras som en...

E-hälsa ökar den fysiska aktivitetsnivån

E-hälsa (digitala hälsointerventioner) ger en större ökning av den fysiska aktivitetsnivån än traditionella interventioner som syftar till att öka aktivitetsnivån. Detta visar en litteraturstudie. E-hälsa...

Bra träna sin självmedkänsla vid långdragen smärta

En behandlingsmetod som ökar självmedkänslan hos patienter med långvarig smärta är effektivare än kognitiv beteendeterapi, visar en spansk studie. Det finns i dag en rad...

Nervskador hos intensivvårdade covid-19-patienter

För patienter med covid-19 som är inlagda på intensivvårdsavdelning har magläge visat sig vara gynnsamt för ventilationen. Långvarigt magläge kan dock medföra risk för...

Träning förbättrar glukosmetabolismen

Prediabetes är ett tillstånd som kan vara reversibelt om livsstilsinterventioner såsom förändringar i kost och motion sätts in. Att styrketräning är gynnsamt för personer...

Hemträning kostnadseffektiv vid subakromiell smärta

Axelsmärta är vanligt och drabbar ungefär hälften av befolkningen varje år. Symptomatisk irritation av rotatorkuffens muskler och den subakromiella bursan anses vara den vanligaste...

Rektusdiastas efter förlossning

I en svensk observationsstudie har man undersökt vilken påverkan rygg- och bäckensmärta, fysisk aktivitet och psykiska faktorer har på nedsatt funktion på grund av...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!