Home 05-2020

05-2020

Förebygg fotsår vid diabetes

Effektiviteten av förebyggande åtgärder vid fotsår hos diabetiker har tidigare utvärderats systematiskt, men hur effektiva åtgärderna är för att påverka olika modifierbara riskfaktorer har...

Stötvågsbehandling – “Somliga tror att det är en quick fix”

Stötvågsbehandling har använts vid muskuloskeletala besvär sedan 1990-talet och i takt med att apparaterna blivit mindre och billigare har populariteten ökat. Men den brittiske...

Mer och mer forskning om yoga

Yoga har utövats i tusentals år och framför allt under de senaste årtiondena har många yogautövare tillkommit. Intresset inom sjukvård och forskning har också...

Vissa får inte tillbaka funktionen

”De flesta patienter blir helt återställda efter en handledsfraktur men vissa grupper av patienter återfår inte sin tidigare funktion. Förhoppningsvis kan min forskning bidra...

Årlig screening för fallrisk rekommenderas

Det kliniska omhändertagandet av personer med fallrisk, eller de som har fallit, bör inkludera specifik träning, balansmätning och osteoporosbehandling. Vitamin D eller höftskydd verkar däremot...

TENS- och kylterapi minskar främre knäsmärta

Främre knäsmärta minskar aktiveringen av höft- och knämuskulatur vid löpning, visar en studie. TENS- och kylterapi kan ge minskad knäsmärta men påverkar inte inhiberingen...

Bevara muskelmassa vid immobilisering

Enligt en teori accelererar åldersrelaterad förlust av muskelmassa vid korta perioder av sjukdom eller sjukhusvistelse följt av dålig återhämtning. Detta är dock otillräckligt studerat,...

Uppmärksamma trauma vid långvarig smärta

Patienter som har långvarig smärta bör screenas för tidigare trauma samt symptom på posttraumatiskt stressyndrom. Detta menar svenska forskare. Det är väl känt att patienter...

Konsekvenser efter ryggkirurgi

Kirurgi kan vara en stressande upplevelse, med olika fysiologiska och psykologiska konsekvenser för patienterna. En del utvecklar kliniska och signifikanta symptom liknande depression och...

Hemprogram lika effektivt

Lumbala diskbråck drabbar oftast personer i arbetsför ålder och det är därför viktigt med effektiv behandling som möjliggör en kort rehabilitering och snar återgång...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!