Home 05-2019

05-2019

Skräddarsydd rehabilitering efter frakturer

De riktlinjer som i dag används för postoperativ behandling av frakturer är över 60 år gamla och saknar vetenskaplig evidens. En nederländsk studie har...

Se möjligheterna och gå pigg hem från jobbet

Går det att återhämta sig under arbetsdagen eller är återhämtning bara något som hör fritiden till? Enligt ny svensk forskning är det möjligt att...

Involvera professionen i forskningsarbetet

Intervju med Christine E. Laustsen, leg. arbetsterapeut, MSc, doktorand i Hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet. Hur kan forskningen nå ut till dem den...

Enkla och reliabla skapulatester räcker bra

Tester som syftar till att undersöka skapulas position och funktion är ofta komplexa och svåra att utföra. I en dansk studie har tio sådana...

Fysisk aktivitet under hela vuxenlivet spelar roll

Vi blir allt äldre och 2050 beräknas andelen 60-åringar i befolkningen ha fördubblats, vilket tros leda till en ökad sjukdomsbörda. Fysisk aktivitet kan vara...

Genvariant påverkar återhämtning efter stroke

Förmågan att återfå sin fysiska funktion efter en ischemisk stroke varierar väldigt, från helt återställd till kvarstående och omfattande nedsättningar. Även om det finns flera...

Patienter underskattar kraft i nacken

En australisk studie har undersökt hur skattad kraft stämmer överens med faktiskt producerad kraft vid nackflexion och -extension. Trettio friska individer testades och de...

Påverkan på återgång till idrott

Skulderinstabilitet är vanligt hos unga under 20 år och står för cirka 25 procent av alla axelskador i denna grupp. Det finns en del studier...

Undertyper av depression

Tidigare studier har visat att depressiva symptom förekommer hos cirka 18 procent av alla med knäartros. Anhedoni och melankoli kan vara riskfaktorer för ökad...

Fortsatt ovisst om förändringar i senan vid tendinopati

Tendinopati kännetecknas av smärta, funktionsnedsättning och oftast, men inte alltid, förändringar i senvävnaden. Ett spörsmål som kvarstår är vad som egentligen händer med förändringarna...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!