Home 04-2021 Page 2

04-2021

Hereditet har stor påverkan på främre korsbandsskada

En svensk studie har tagit reda på hur genetiken påverkar risken för att drabbas av en främre korsbandsskada. För att ta reda på detta använde...

Fatigue vid cancerbehandling

Patienter som genomgår behandling för bröst-, prostata- eller koloncancer kan träna på en intensitet som de själva föredrar. Såväl hög intensitet som låg till...

Minska barns skärmtid

Tio minuter mindre skärmtid per dag för barn kan bidra till att förebygga framtida hjärt-kärlsjukdom, visar en studie genomförd i Schweiz. Fyra av fem barn...

Kartläggning av MBE

Vid exempelvis stress eller depression söker sig många till komplementärmedicinen för att få hjälp och lindring. En form av komplementärmedicin som studerats i en avhandling...

Aktivt sittande och inaktivt stående

Stillasittandet består av två komponenter: den sittande positionen samt själva inaktiviteten. Inaktivitet definieras som max 50 procent högre energiförbrukning än i liggande. Syftet med en...

Förbättrad gånghastighet efter stroke

Dorsalskena och funktionell elektrisk stimulering verkar fungera lika bra för att förbättra balans och gånghastighet hos patienter med droppfot efter stroke, enligt en brasiliansk...

Smärtreglering vid RA och fibromyalgi

I en avhandling undersöktes, med hjälp av två hjärnavbildningsmetoder, hur hjärnan bearbetar och filtrerar smärtsignaler hos patienter med RA (där smärtan är nociceptiv) utan...

Kost- och näringslära för fysioterapeuter

En bra kost är nödvändig för att kunna återhämta sig optimalt efter sjukdom och skada men också för att förebygga ohälsa genom livet. Fysioterapeuter...

Bättre frånskjut under gång

Användning av horisontell bromskraft under gångträning förbättrar maximala muskel- och gångfunktioner hos äldre personer. Det visar amerikanska forskare i en studie. Det är viktigt för...

Långtidssymptom bland TBE-patienter

Fästingburen hjärnhinneinflammation orsakas av TBE-virus, som det finns mycket av i Europa och Asien. I en avhandling beskrivs symptom och långtidseffekter efter TBE-infektioner, såsom mångåriga...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!