Home 04-2021

04-2021

Hur ska behovet av rehab efter covid-19 tillgodoses?

”Från början visste ingen att det skulle ta så lång tid för patienterna att komma tillbaka efter covid-19. Nu har man börjat inse att...

WHO:s uppdaterade råd om fysisk aktivitet

I november 2020 kom Världshälsoorganisationen WHO ut med uppdaterade riktlinjer om fysisk aktivitet. Den rekommenderade minsta dosen fysisk aktivitet på måttlig intensitet har ökats...

Minskad tid i sjukhussängen med Ban Bedcentricity

Kan implementering av en ny intervention minska sjukhusvistelsen och öka den fysiska aktiviteten hos inneliggande patienter? En grupp forskare har undersökt effekten av ett...

Kroppen har betydelse för lärandet

Att kropp och rörelse har stor betydelse för lärandet är något Kasper Lasthein Madsen vid VIA University College i Aarhus, Danmark, kan skriva under...

Hemrehabilitering efter höftfraktur

En avhandling med titeln Teambaserad hemrehabilitering efter höftfraktur bland äldre människor: effekter, upplevelser och påverkan av demens på utfallen, visar att tidig hemgång efter...

Komplikationer efter korsbandsrekonstruktion

Venös tromboembolism (VTE) och septisk artrit (SA) är två ovanliga komplikationer som kan uppstå efter rekonstruktion av det främre korsbandet. En avhandling har undersökt i...

Apprehension test inte lämpligt för utvärdering

Patellainstabilitet testas ofta med apprehension test – en lateralförskjutning av patella görs när patienten har rakt eller lätt böjt knä (30°). Testet är positivt...

Lämpligt träna fallteknik hos fysioterapeuten

Att få lära sig tekniker för att falla säkert kan vara ett sätt att minska risken för att skadas i samband med fall. Detta...

Belastning under arbete i dagligvaruhandeln

Manuell hantering av dagligvaror i butik kan ha betydelse för utvecklingen av en rad olika muskuloskeletala problem, bland annat ländryggsbesvär. En studie har analyserat belastningen...

Ny kunskap om karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom är en vanlig neuropati som i Sverige årligen leder till cirka 13 000 operationer. I en avhandling studeras cerebrala förändringar i samband med karpaltunnelsyndrom och...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!