Home 04-2020

04-2020

Viktigt att tro på arbetsåtergång

”Om man tror att man kan återgå till arbete trots smärta utvecklar man strategier för att kunna arbeta – mycket handlar om hur man...

Nytt screeningverktyg för fallrisk

Kvinnor över 50 år löper ökad risk att drabbas av fall och fallrelaterade frakturer. Nu har forskare tagit fram ett nytt screeningverktyg för bedömning...

Prata om skärmkroppen

”Genom att lära in ett stabilt och avspänt rörelsemönster kan vi påverka hur vi mår rent psykiskt. Man pratar mycket om ’skärmhjärna’ i dag...

Multimodal behandling bäst vid nackvärk

För patienter med kronisk ospecifik nackvärk bör fysioterapeuter överväga multimodal behandling som kombinerar en biobeteendevetenskaplig ansats med övervakade motoriska övningar och manuell terapi. Om denna...

Neuromuskulär träning för luxerad axel

Ett rehabiliteringsprogram med neuromuskulära övningar för patienter med främre axelledsluxation har tagits fram av danska forskare och har visat sig vara överlägset standardiserade hemövningar...

Kan KBT förbättra utfallet efter korsbandsskada?

Ett KBT-baserat program med syfte att öka tilltron till den egna förmågan samt att minska rörelserädsla och rädsla för ny skada har i en...

Hastighetsbaserad styrketräning effektiv

Hastighetsbaserad styrketräning ökar styrkan och explosiviteten mer än procentbaserad styrketräning, visar en brittisk studie. För att påverka maximalt utfall av styrketräning kan man laborera med...

Riktad träning för fötterna – Kanske kan löpteknik påverkas

Muskelvolym och vertikal golvreaktionskraft vid löpning verkar påverkas av ett åtta veckor långt träningsprogram för fotens och tårnas muskler. Det visar en studie från...

Faktorer som bidrar till högre vårdkostnad

Trots att samhällets kostnader för ländryggsbesvär är höga finns det få studier som lagt fokus på att identifiera prediktiva faktorer för högre vårdkostnader bland...

Broskminskning i knäet oberoende av skotyp

Vid långvarig löpning minskar knäbroskets volym tillfälligt på grund av mekanisk belastning på knäleden, vilket ökar skaderisken. En aktuell studie har undersökt påverkan på brosket...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!