Home 04-2019

04-2019

Aktivitetsnivån bland barn och unga sjunker

Intervju med Jostein Steene-Johannessen, førsteamanuensis och associate professor vid Norges idrettshøgskole. ”Det krävs ett samlat grepp för att öka aktivitetsnivån bland norska barn och ungdomar....

Accelererad rehab kostnadseffektiv efter höftplastik

Det är känt sedan tidigare att det finns positiva effekter av påskyndad rehabilitering vid ytersättningsplastik i höften hos unga män. En ny studie har...

Symptom vid skulderinstabilitet

En jämförande studie på en grupp militärer med anterior respektive posterior skulderinstabilitet visar intressanta resultat. Till exempel framkom att det främsta symptomet vid anterior...

Senrespons efter högintensiv träning

Syftet med en dansk blindad studie var att undersöka ultraljudssvar och tjocklek på akilles- och patellarsenan efter högintensiv styrketräning. Totalt 18 försökspersoner deltog i studien...

Tveksam validitet för skomonterad accelerometer

Det har börjat komma skomonterade accelerometrar för kommersiellt bruk med syfte att hjälpa löparen att minska belastningen vid löpning. En studie har undersökt hur väl...

Samband mellan kondition och kognition

Kondition är kopplat till impulskontroll och minne, visar en svensk studie. Totalt 362 kontorsarbetare ingick i studien och de genomförde kognitiva tester samt ett...

Fysioterapeut som primärinstans

I många länder krävs fortfarande läkarremiss för att träffa en fysioterapeut och så var det även i Sverige tidigare. Numera krävs ingen remiss men...

Holistisk syn på fibromyalgi

Fibromyalgi är fortfarande ett kontroversiellt tillstånd vad gäller definition, diagnos och patofysiologi. I en aktuell artikel lyfter författaren fram en holistisk ansats. I dagens moderna...

Beröring i fokus

När man rör vid sin egen hud dämpar hjärnan intrycken och redan på spinal nivå görs en skillnad mellan egen beröring och beröring av...

Annorlunda rörelsemönster vid ländryggssmärta

Patienter som söker vård för ländryggssmärta har oftast ett rörelsemönster som skiljer sig från ryggfriskas. I en studie har man undersökt detta objektivt. Vid ländryggssmärta...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!