Home 03-2020

03-2020

Ocklusionsträning vid rehabilitering

Vid rehabilitering efter skada är det vanligt att patienterna har svårt att tolerera tung styrketräning. Det kan bero på kroniska sjukdomar som benskörhet eller...

“Allt är delar av samma fysiologi”

”Jag cyklar aldrig långsamt. Om jag ändå ska cykla, så kan jag lika gärna cykla snabbt”, säger Katarina Steding-Ehrenborg, fysioterapeut och forskare. Detta skulle...

Nytt synsätt för en mer personcentrerad vård

Personcentrerad vård är ett ord som ligger i tiden och inom fysioterapin talas mycket om patientens delaktighet och medbestämmande. För att det inte ska...

Ett gott liv på äldre dar

Intervju med Anna Martinsson, leg sjuksköterska och doktorand vid forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad. ”Allt fler får i dag möjligheten att leva ett...

Wii balansplatta – Nytt sätt att mäta balans

Wii balansplatta (Nintendo Wii Balance Board, WBB) kan användas för att på ett enkelt och reliabelt sätt mäta balansen. I en studie presenterar danska forskare...

Knäets ”mörka” sida

Knäets posterolaterala hörn har tidigare beskrivits som den ”mörka” sidan av knäet, eftersom man haft dålig koll på området anatomiskt, biomekaniskt och behandlingsmässigt. Posterolaterala...

Fysisk träning bra vid myosit

Att immobilisera patienter med myosit anses i dag vara omodernt. I en litteraturstudie ges en genomgång av bland annat fysisk träning vid myosit. Myositsyndromet inkluderar...

20 år av forskning om korsband

Professor Kate Webster, Australien, tog oss med på 20 års forskning inom området främre korsbandsskador, med tonvikt på återgång till idrott. Hon berättade att...

KBT via nätet kan nå många

KBT-behandling, både via internet och på sedvanligt sätt, minskar symptomen och ökar livskvaliteten hos personer med utmattningssyndrom och anpassningsstörning. Effekten kan kvarstå i upp...

Smärta, ålder och funktion

Ålder och smärta är faktorer som kan påverka benfunktionen och balansen negativt hos män med manuellt arbete. Träningsprogram för denna målgrupp kan därför behöva...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!