Home 02-2021 Page 2

02-2021

Högintensiv träning på lektionstid

En australisk studie visar att högintensiv träning på lektionstid förbättrar kondition, styrka och flera andra hälsomarkörer hos gymnasieelever. Kardiorespiratorisk kondition är en viktig markör för...

Lipoproteiner och fysisk aktivitet hos barn

I en avhandling från Norges idrettshøgskole har idrottsmedicinaren Paul Remy Jones undersökt sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och lipoproteinprofilen hos ett stort antal norska barn. Avhandlingen...

Går det att förebygga patellofemoral smärta?

Det finns vissa belägg för att patellofemoral knäortos och löpteknikanpassning skulle kunna minska risken för patellofemoral smärta, men evidensgraden är låg. Patellofemoral smärta är ett...

Ryggmuskler påverkas av mobilsurfande vid gång

En koreansk studie har undersökt hur ryggmuskulaturen påverkas när man går och mobilsurfar samtidigt. För att ta reda på detta fick studiedeltagarna (n=20) gå på...

Biverkningar vid meditation

I en systematisk litteratursammanställning har man undersökt allvarliga komplikationer i samband med utövandet av meditation. I sammanställningen ingick 83 studier och andelen individer som drabbades...

Lyssna på skulderpatientens berättelse

Det är viktigt att sätta skulderpatienten i centrum och lyssna på hens upplevelse av skuldersmärtan och hur den påverkar livet, menar författarna till en...

Akupunktur har effekt vid knäartros

Knäartros är en vanlig orsak till kronisk smärta och funktionsnedsättning hos vuxna. Akupunktur kan användas för att lindra symptomen, men det finns osäkerhet kring...

Nytt hjälpmedel för horisontella förflyttningar

En ny uppfinning som underlättar tunga lyft inom vården har utvecklats. Förflyttningshjälpmedlet kallas Atle; upphovsperson är Barbro Cagner, som är sjuksköterska. Det har tagit henne...

Nervmobilisering vid karpaltunnelsyndrom

Nervglidning förbättrar funktionen och minskar smärtan hos patienter med karpaltunnelsyndrom, och detta verkar ske via centrala snarare än perifera mekanismer, visar en studie från...

Crow hop kan öka armbågsbelastningen

En studie från USA visar att så kallat crow hop inte alltid minskar belastningen på armbågen under kast med baseboll, vilket man tidigare trott....

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!