Home 02-2021

02-2021

Ett fysiskt krävande arbete påverkar fritiden

Det är viktigt att ta hänsyn till individers fysiska belastning på arbetet vid planering och rekommendation av fysisk aktivitet på fritiden. Det menar forskaren...

Fatigue vanligt symptom efter covid-19

”Fatigue är det absolut vanligaste symptomet efter att man intensivvårdats för covid-19 och kan också vara ett stort hinder vid återgång till vardag och...

Gummibandsträning vid KOL – lika bra som gym

För personer med KOL kan styrketräning lika gärna utföras med gummiband som på gym. Detta kan bidra till ökad tillgänglighet för patienterna, visar en...

ACT har potential inom fysioterapi

Acceptance and commitment therapy (ACT) kan ha stor potential som en del av fysioterapeutisk behandling för personer med kroniska ländryggsbesvär, visar en brittisk studie. ACT...

Patientrapporterat utfallsmått

Patientrapporterade utfallsmått (PROM, patient-reported outcome measures) är vanliga i både studier och klinik. Det finns dock många fallgropar kring användandet. En artikel beskriver vad...

Övervakad gångträning vid claudicatio

Vid perifer artärsjukdom bör övervakad aerob träning utföras i 30 minuter vid tre tillfällen per vecka, under minst tre månader – lämpligen i form...

Lipoproteiner och fysisk aktivitet hos barn

I en avhandling från Norges idrettshøgskole har idrottsmedicinaren Paul Remy Jones undersökt sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och lipoproteinprofilen hos ett stort antal norska barn. Avhandlingen...

Minskad atrofi med gravitationslöpband

En tysk studie har jämfört antigravitationslöpband och sedvanlig rehab för patienter med fotledsfraktur eller tibiaplatåfraktur. Sex veckor efter operationen var det patientskattade utfallet detsamma...

Ryggmuskler påverkas av mobilsurfande vid gång

En koreansk studie har undersökt hur ryggmuskulaturen påverkas när man går och mobilsurfar samtidigt. För att ta reda på detta fick studiedeltagarna (n=20) gå på...

Traktion effektivt vid ländryggssmärta

Lumbal radikulopati orsakas av kompression och/eller irritation av lumbala nervrötter, och traktion är en ofta använd behandlingsmetod trots att dess effektivitet ifrågasatts. Syftet med en...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!