Home 02-2020

02-2020

Musik är ett effektivt verktyg för personer med demens

”Musik kan vara effektivt för att skapa en lugn och trygg omvårdnadssituation. Det gäller exempelvis för patienter med demens – patienter som många gånger...

Återkommande smärta påverkar skolprestation

Återkommande smärta är ett vanligt hälsoproblem bland skolbarn. Trots den höga förekomsten finns det lite beskrivet om hur smärtan påverkar barnen och deras förmåga...

Snällhet bygger tillitsfulla relationer

Intervju med Lukas Levay, leg psykolog. Arbetar som senior consultant, med personalrekrytering och -utbildning, på Aon’s Assessment Solutions. ”Värdet av att vara snäll borde...

Bättre gångförmåga ger kortare sjukhusvistelse

Tidig fysioterapi, redan samma dag som knäplastikoperation, kan kopplas till kortare sjukhusvistelse. Att kunna gå mer än tre meter samma dag som man opererats...

Illusionsterapi vid handartros

Behandling med multisensorisk illusion kan påverka smärtupplevelsen hos personer med handartros. Det visar brittiska forskare i en studie. Illusionsterapi (multisensorisk illusion som förändrar den medvetna...

Stretching bra tillägg vid fibromyalgi

Träning är effektivt för att minska smärta hos patienter med fibromyalgi. Men får de någon ytterligare effekt om man lägger till stretching? Det ville...

Asymmetrisk knäfunktion

En svensk studie visar att de flesta patienter inte uppnått symmetrisk knäfunktion sex månader efter en främre korsbandsrekonstruktion. I studien utvärderades knäfunktionen med enbenshopp och...

Diagnostisering vid ländryggssmärta

I en systematisk litteratursammanställning har man utvärderat och sammanfattat evidensläget för diagnostisering av vanliga tillstånd som orsakar lumbal smärta och även föreslagit en standardterminologi. Trots...

Kortisoninjektion vid subakromiell smärta

Subakromiell smärta förekommer ofta i den fysioterapeutiska kliniska vardagen. I en kvalitativ studie från Storbritannien analyseras vad som påverkar fysioterapeuters beslut att använda kortisoninjektion...

Många uppger ledsymptom

Tidig diagnos av patienter med RA är av stor vikt för att kunna påbörja behandlingen så snart som möjligt och därmed uppnå bästa möjliga...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!