Home 02-2019

02-2019

God effekt av yrselbehandling med hjälp av virtuell verklighet

Består framtidens yrselrehabilitering av virtuell verklighet? Ja, åtminstone om man får tro den senaste forskningen inom området som visar lovande resultat för virtuell verklighet...

Viktig del i rehabiliteringen glöms bort

Att återgå till sin idrott efter en skada kan låta enkelt. Men alla lyckas inte. Clare Ardern, fysioterapeut och PhD vid Linköpings universitet, har...

Digitalt stöd för ökad aktivitetesnivå

Intervju med Elin Östlind, leg fysioterapeut och doktorand i projektet Active@Work, Lunds universitet. ”Tanken på sikt är att utveckla ett digitalt stöd för patienter i...

Stötvåg effektivt vid lateral höftsmärta

Fokuserad stötvågsterapi ger bättre behandlingseffekt på smärta än ultraljud. Detta enligt en randomiserad kontrollerad studie på vuxna personer med lateral höftsmärta. Ett vanligt smärtsyndrom över...

Mobilapp effektiv för egenbehandling

Egenbehandling med en app i mobiltelefonen leder till mindre symptom och bättre livskvalitet för kvinnor med urinläckage, visar en svensk avhandling. Syftet var att...

Uppfattningar om stillasittande

En australisk studie har undersökt kontorsarbetares och chefers uppfattningar om hur stillasittande och fysisk aktivitet påverkar hälsan. Totalt 343 personer deltog i studien och resultatet...

Kvarstående besvär efter patellaluxation

Syftet med en studie var att utvärdera behandlingen av patelladislokationer i Danmark mellan 1996 och 2014 samt att mäta förekomsten av kvarstående besvär. Resultaten visar...

Effekter av gurkmeja

Curcumin finns i gurkmeja och har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Tidigare forskning har visat att curcumin kan minska muskelskador efter excentrisk träning. Nu har...

Muskelförsvar vid frusen skuldra

Idiopatisk frusen skuldra är en vanlig orsak till långvarig aktivitetsbegränsning i axeln och kännetecknas av ett spontant påkommande smärttillstånd med tilltagande begränsning av rörligheten....

För litet underlag om ME/CFS

I nuläget är det inte möjligt att ta fram ett nationellt kunskapsstöd med generella råd för patienter med diagnosen ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom) eftersom...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!