Home 01-2021 Page 3

01-2021

Riskfaktorer hos unga löpare

Tidigare skada, kvinnligt kön, dysfunktionell menstruation och BMI under 19 är, i ett konsensusuttalande, riskfaktorer med starkast evidens för ökad skaderisk hos...

TOS kan ge respiratorisk dysfunktion

Thoracic outlet syndrome (TOS) av neurogen art kan ge symptom som smärta, parestesier och styrkenedsättning i nacke, skuldra och arm.

Rör dig mer, sitt mindre

”Oavsett intensitet – ju mer du rör dig och ju mindre du sitter, desto bättre”. Med detta budskap sammanfattar författarna till en...

Ansiktsuttryck vid smärta

Smärtupplevelse är ofta förknippad med en kombination av olika muskulära aktiveringsmönster i ansiktet, såsom rynkade ögonbryn, slutna eller kisande ögon, rynkad näsa...

Vidgat perspektiv på mindfulness

En viktig och mycket läsvärd ny bok ger ett vidgat och fördjupat perspektiv på mindfulness. Budskapet är tydligt: Vi...

Fokus på muskuloskeletal rehabilitering

Nyligen utkom en samlad lärobok om motorisk kontroll för första gången på danska. Det är en översättning av Motorisk kontroll och inlärning,...

Fokus på muskuloskeletal rehabilitering

Nyligen utkom en samlad lärobok om motorisk kontroll för första gången på danska. Det är en översättning av...

Nya funderingar om tid

Bodil Jönsson, professor emerita, har tillsammans med en specialistläkare i allmän medicin och infektionssjukdomar skrivit ännu en tänkvärd bok om tid.

Utrymme för tankar

Allt fler har i dag arbeten som är flexibla och mindre strukturerade, med högt egenansvar angående vad och med vem man ska...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!