Home 01-2021 Page 2

01-2021

FAR effektivt inom primärvården

En avhandling pekar på signifikant ökad fysisk aktivitetsnivå på såväl kort sikt (sex månader) som lång sikt (två år) efter Fysisk aktivitet...

Lärdomar efter covid-19-rehab

Rehabilitering för covid-19-patienter är ett nytt område, där kunskaperna fortfarande är i sin linda. I en artikel från Singapore presenteras några kliniska...

Kopplingar mellan födelsevikt och hälsa

Din mammas vikt och din egen födelsevikt kan vara avgörande för din hälsa längre fram i livet, enligt en norsk avhandling.

Rekonstruktion av korsband med olika grafter

Syftet med en studie var att undersöka laxitet samt behov av revisionskirurgi hos patienter efter rekonstruktion av främre korsbandet med graft från...

Ett metodstöd för ergonomiarbete

Den ideella organisationen Prevent förmedlar kunskaper som kan hjälpa företag att förbättra arbetsmiljön. Prevent ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. De...

PRP utan effekt vid hälseneruptur

Kan injektioner med trombocytrik plasma (PRP, platelet-rich plasma) förbättra resultatet vid konservativt behandlad hälseneruptur? Detta har en dansk forskargrupp undersökt i en...

Skadepreventivt träningsprogram

Senter for idrettsskadeforskning i Norge har i många år forskat kring idrottsskador och har studerat varför och hur skadorna uppstår.

Förhindra skador med riktad fotträning

En tidigare studie av en grupp forskare från Brasilien redovisade bland annat ökad muskelvolym i de inre fotmusklerna hos löpare efter åtta...

SAMP passar även för kvinnor med nacksmärta

Ett test för övre extremiteterna – single arm military press (SAMP) – är efter modifiering av hantelvikt lämpligt för kvinnor med nacksmärta....

Träning förstahandsval vid tennisarmbåge

Träning är effektivt vid lateral armbågstendinopati jämfört med passiva interventioner och kortisoninjektioner. Denna slutsats dras i en systematisk översiktsartikel, trots låg evidensnivå.

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!