Home 01-2021

01-2021

Muskuloskeletalt ultraljud – ett välkommet diagnosverktyg

Muskuloskeletalt ultraljud har blivit ett allt vanligare inslag i den kliniska vardagen för både fysioterapeuter och annan vårdpersonal. Metoden används framför allt för att...

Korsbandsskador inom alpin skidåkning

I alpin skidåkning, till skillnad från många andra idrotter, ställs lika höga krav på vänster som på höger ben. Suzanne Werner, professor i idrottsmedicin...

Äldre bör träna högintensivt ibland

Det verkar vara bra om fysisk aktivitet för äldre personer har inslag av högintensiv träning. Detta enligt en norsk studie där grupper som haft...

Strokerehabiliteringen har kommit långt

Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet, fick nyligen världens finaste pris inom sitt område: Barbro B. Johansson Award in Stroke Recovery. ”Det...

Kognitiv beteendeterapi bra vid ländryggssmärta

Vid långvarig ryggsmärta uppstår ofta beteendemässiga förändringar som ger ytterligare försämrad hälsa. Kognitiv beteendeterapi (KBT) som komplement till stabilitetsträning minskar rädsla-undvikande beteende samtidigt som...

Graded motor imagery bra metod vid fantomsmärta

Fantomsmärta finns hos upp till 85 procent av alla amputerade, vilket gör det till den vanligaste smärtan i denna grupp. Smärtan kommer ofta ganska...

T-celler som minskar tumörtillväxt

Träning har många systemiska effekter. I djurförsök har man visat att träning ger en minskad progression av maligna tumörer. En studie, gjord på möss, visar...

Rörelseutslag kan mätas med smarttelefon

I en systematisk litteraturgenomgång och metaanalys undersökte brasilianska forskare validitet och reliabilitet för rörlighetsmätning i kolumna med smarttelefon. Nio studier inkluderades. Resultatet visar att användningen...

Kropp, sinne och demensrisk

I en svensk avhandling har två viktiga huvudspår inom demensforskningen utforskats: 1) tidig prediktion av demens och 2) identifiering av modifierbara faktorer för prevention...

Proteinprofil vid fibromyalgi

De molekylära mekanismerna vid generaliserad smärta, ett paraplybegrepp som inkluderar fibromyalgi, är i stort sett okända. Att identifiera biomarkörer är inte bara viktigt för...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!