Home 01-2019

01-2019

Kognitiv beteendeterapi för ungas huvudvärk

I en genomgång av behandling vid huvudvärk och migrän hos barn och unga visas att kognitiv beteendeterapi är ett bra komplement till farmakologisk behandling. Huvudvärk...

Två dagar med styrketräning

Nick Grantham är en brittisk Strength and Conditioning coach med en examen i Sport Science. Han blev känd i fysioterapikretsar efter att medverkat i...

Vanligt med inklämningssyndrom

I Danmark söker drygt 16 000 personer per år vård hos specialistläkare för inklämningssyndrom i axeln. Ny dansk klinisk forskning visar att endast runt 25 procent...

Vanligt med fotsmärta hos RA-patienter

De flesta patienter med RA har problem med fötterna och dessa problem sammanfaller med förhöjda nivåer av markörer för inflammatorisk aktivitet. Vid RA är...

Viktigt att få röra på sig

Äldre personer på särskilda boenden har små möjligheter till fysisk aktivitet och till att bestämma vilken typ av fysisk aktivitet de vill utöva. Detta...

Låsning i knäet behöver inte bero på meniskruptur

Mekaniska knäsymptom har historiskt ansetts vara en indikator på meniskruptur och väger ofta tungt vid beslutet att utföra en knäartroskopi. Danska och svenska forskare...

Ökad risk för knäplastik vid AS

Total höftplastik är ett av de vanligaste ortopediska ingreppen hos patienter med ankyloserande spondylit (AS) och 30 år efter att diagnosen ställts har 12–25...

Akuta hamstringsskador

Akuta hamstringsskador hos idrottare kan innebära lång frånvaro från tävling och risken för upprepad skada vid tävlingsåtergång är stor. MR används vanligen vid diagnostik...

Ryggsmärtor hos helikopterpiloter

Minskad smärta, bättre funktion och högre livskvalitet liksom långtidseffekter i form av minskad sjukfrånvaro från 30 till 4 procent blev resultatet efter ett tre...

NRS bra utvärderingsinstrument vid RA

Validiteten och reliabiliteten av fyra olika patientrapporterade utfallsmått har jämförts i en artikel från Nederländerna. Baserat på detta rekommenderar man den numeriska skalan NRS. Patientrapporterade...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!