Expertpanelen

Vår expertpanel fungerar som en garant för att FysioScience alltid håller hög kvalitet. Panelen består av välrenommerade fysioterapeuter vid ledande universitet i framför allt i de skandinaviska länderna men även från andra länder.

Eva Ageberg, leg. sjukgymnast, Ph.D., professor, Lunds universitet, Sverige.
Expertis: ortopedi, idrottsmedicin

Bente A S Anderson, Senior Lecturer, PT M.Sc., Specialist in sports physiotherapy, Clinical Research Physiotherapist, Metropolitan University College, Copenhagen & Gentofte Hospital, Danmark.
Expertis: idrottsmedicin, träning och rehabilitering, implementering av forskning i klinisk verksamhet

Frida Eek, leg. sjukgymnast, M.Sc. idrottspsykologi, docent. Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
Expertis: epidemiologi, beteendemedicin, stress, folkhälsa

Karin Harms-Ringdahl, leg. sjukgymnast, professor. Huddinge universitetssjukhus / Karolinska sjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
Expertis: rehabilitering, fysikalisk medicin, biomekanik, smärtanalys, fysioterapi

Jorn A Hogeweg, RPT, M.Sc., Ph.D., fysiotherapeut. PELS Institute, Universiteit Maastricht, Amsterdam, Nederländerna.
Expertis: arbete och hälsa, whiplash, skador efter repetitivt muskelarbete, utbrändhet, reumatologi

Morten Høgh, PT M.Sc.(Pain) DipMT RISPT. Specialist i muskuloskelettal fysioterapi och idrottsmedicin. Arbetar på Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg Universitet samt Fysiocenter Århus, Danmark. Ordförande i Dansk Smerte & Fysioterapi (SMOF).
Expertis: smärta, idrottsmedicin

Maura D Iversen, PT, MPH, Sc.D. Assoc. Professor och Motion Lab Director, Simmons College / Instructor, Brigham & Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA.
Expertis: rehabilitering, geriatrik, biomekanik, reumatologi

Ann-Sofie Lindberg, leg. sjukgymnast, M.Sc., Ph.D., Umeå universitet och Winternet, Boden, Sverige.
Expertis: idrottsfysiologiska tester, träning

Maria Lindström, leg. sjukgymnast, med.dr. NVS, Sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
Expertis: ortopedi, idrottsmedicin

Esko Mälkiä, leg. sjukgymnast, Ph.D., professor emeritus vid Jyväskylä Universitet och docent emeritus vid Kuopio Universitet, Finland.
Expertis: aktiv rehabilitering

Nicola Philips, M.Sc. MCSP. Cardiff University. Chair of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine, Storbritannien.
Expertis: biomekanik, funktionell rehabilitering av idrottsskador ffa knäskador

Kjerstin Stigmar, leg. sjukgymnast, Ph.D., bitr. lektor vid Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
Expertis: arbetslivsinriktad rehabilitering, ergonomi

Eva Tengman, leg. sjukgymnast, Ph.D., Umeå universitet.
Expertis: ortopedi, idrottsmedicinsk rörelseanalys

Tom Arild Torstensen, B.Sc. (Hons), M.Sc., (Cand. Scient.) aut. fysioterapeut, specialist i ortopedisk manuell terapi MNFF. MTT Kliniken & Holten Institute, Lidingö, Sverige.
Expertis: manuell terapi, ortopedi, rehabilitering, smärta, kognitiv rehabiliteringsterapi

Philip J Van der Wees, M.S. PT in Human Movement Sciences. Kvalitetsansvarig för forskning och utbildning, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Amersfoort, Nederländerna.
Expertis: fysioterapi, kvalitetskontroll, evidensbaserade frågeställningar, utveckling av kliniska riktlinjer

Håvard Østerås, M.Sc., docent vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet i Trondheim, Norge. Specialist i idrottsfysioterapi.
Expertis: manuell terapi, ortopedi, idrottsfysioterapi, rehabilitering, smärta, kognitiv rehabiliteringsterapi

error: Alert: Content is protected !!