Expertpanelen

Vår expertpanel fungerar som en garant för att FysioScience alltid håller hög kvalitet. Panelen består av välrenommerade fysioterapeuter vid ledande skandinaviska universitet.

Eva Ageberg, leg. sjukgymnast, Ph.D., professor, Lunds universitet, Sverige.
Expertis: ortopedi, idrottsmedicin

Bente A S Anderson, Senior Lecturer, PT M.Sc., Specialist in sports physiotherapy, Clinical Research Physiotherapist, Metropolitan University College, Copenhagen & Gentofte Hospital, Danmark.
Expertis: idrottsmedicin, träning och rehabilitering, implementering av forskning i klinisk verksamhet

Frida Eek, leg. sjukgymnast, M.Sc. idrottspsykologi, docent. Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
Expertis: epidemiologi, beteendemedicin, stress, folkhälsa

Karin Harms-Ringdahl, leg. sjukgymnast, professor. Huddinge universitetssjukhus / Karolinska sjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
Expertis: rehabilitering, fysikalisk medicin, biomekanik, smärtanalys, fysioterapi

Morten Høgh, PT M.Sc.(Pain) Specialist i idrottsmedicin, EDPP, DIPMT, RISPT. Docent vid Aalborg Universitet, konsult och lärare för VidenOmSmerter.dk samt praktiserande fysioterapeut vid FysioDanmark Århus, Danmark.
Expertis: smärta, muskuloskeletal fysioterapi, idrottsmedicin

Ann-Sofie Lindberg, leg. sjukgymnast, M.Sc., Ph.D., Umeå universitet och Winternet, Boden, Sverige.
Expertis: idrottsfysiologiska tester, träning

Maria Lindström, leg. sjukgymnast, med.dr. NVS, Sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
Expertis: ortopedi, idrottsmedicin

Kjerstin Stigmar, leg. sjukgymnast, Ph.D., bitr. lektor vid Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
Expertis: arbetslivsinriktad rehabilitering, ergonomi

Eva Tengman, leg. sjukgymnast, Ph.D., Umeå universitet.
Expertis: ortopedi, idrottsmedicinsk rörelseanalys

Tom Arild Torstensen, B.Sc. (Hons), M.Sc., (Cand. Scient.) aut. fysioterapeut, specialist i ortopedisk manuell terapi MNFF. MTT Kliniken & Holten Institute, Lidingö, Sverige.
Expertis: manuell terapi, ortopedi, rehabilitering, smärta, kognitiv rehabiliteringsterapi

Håvard Østerås, M.Sc., docent vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet i Trondheim, Norge. Specialist i idrottsfysioterapi.
Expertis: manuell terapi, ortopedi, idrottsfysioterapi, rehabilitering, smärta, kognitiv rehabiliteringsterapi

error: Alert: Content is protected !!