Ledige arbejder

ADMIN FÖR FACEBOOK OCH INSTAGRAM SVERIGE

Är du intresserad av att sköta vår närvaro på facebook och instagram i Sverige?
Ett fritt och utvecklande uppdrag med möjlighet att sprida ny kunskap till en bred publik! Se facebook.com/fysioscience instagram.com/fysioscience