Home Gratis artikler

Gratis artikler

Minskad risk för allvarlig covid-19

Vuxna som är aktiva med både pulshöjande träning och styrketräning, enligt gängse rekommendationer för fysisk aktivitet, löper mindre risk för SARS-CoV-2-infektion, allvarlig covid-19-sjukdom samt...

Fungerar mindre ansträngande styrketräning?

Länge har tung, uttröttande styrketräning varit en dominerande träningsmetod inom idrotten. Tanken har varit att styrketräning ska utföras tills muskeln inte orkar mer för...

GAPP för äldre inneliggande patienter

Geriatric Activation Program Pellenberg, GAPP, är ett nytt fysioterapeutiskt träningskoncept lämpat för inneliggande patienter på en geriatrisk rehabiliteringsavdelning. Programmet baseras på den senaste forskningen,...

Sarkopeni är vanligt vid höftfraktur

Låga värden för isometrisk knäextension hos patienter med höftfraktur kan identifiera sarkopeni och är en prediktor för ettårsmortalitet. Det är därför viktigt att stötta...

Mindsket tid i sygehussengen

Kan implementering af en ny intervention mindske sygehusopholdet og øge den fysiske aktivitet hos indeliggende patienter? En gruppe forskere har undersøgt effekten af et...

Behandling av knäartros via app ger goda resultat

Digital behandling via en mobilapp är effektivare än traditionell egenvårdsbehandling vid knäartros, visar en ny studie. ”Vi har sett att behandlingsprogrammet via mobilen ger...

ACT har potentiale inden for fysioterapi

Acceptance and commitment therapy (ACT) kan have stort potentiale som en del af fysioterapeutisk behandling til personer med kroniske lænderygproblemer viser et britisk studie. ACT...

Ældre bør træne højintensivt af og til

Det ser ud til at være godt, hvis fysisk aktivitet for ældre personer har indslag af højintensiv træning. Dette ifølge et norsk studie, hvor...

Ökad självständighet med assistanshund

”De allra flesta ägare till assistanshundar upplever att de är mycket mer självständiga med hjälp av hunden och att den bidrar positivt på flera...

Gummibåndstræning godt mod skrøbelighed hos ældre

Træning med elastiske bånd kan bidrage til forbedret håndstyrke, ganghastighed og fysisk aktivitetsniveau hos skrøbelige ældre personer og hos ældre, som har en risiko...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!