Home 05-2019

05-2019

Enkle og reliable skapulatests

Tests med formål at undersøge skapulas position og funktion er ofte komplekse og svære at udføre. I et dansk studie er ti sådanne tests...

Skræddersyet rehabilitering efter frakturer

De retningslinjer, som anvendes i dag for postoperativ behandling af frakturer, er over 60 år gamle og mangler videnskabelig evidens. Et hollandsk studie har...

Gå kvik hjem fra arbejdet

Kan man genvinde sine kræfter i løbet af arbejdsdagen eller er at genvinde kræfterne kun noget, som tilhører fritiden? Ifølge ny svensk forskning er...

Involvera professionen i forskningsarbetet

Intervju med Christine E. Laustsen, leg. arbetsterapeut, MSc, doktorand i Hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet. Hur kan forskningen nå ut till dem den...

Fysisk aktivitet under hele voksenlivet spiller en rolle

Vi bliver stadig ældre, og 2050 beregner man, at andelen af 60-årige i befolkningen bliver fordoblet, hvilket man tror leder til en øget sygdomsbyrde....

Virtuel virkelighed ved postural instabilitet

Træning i en virtuel virkelighed med simuleret at køre i en rutsjebane ledte til adaptioner, som medførte lavere energiforbrug til postural stabilitet. Dette ifølge...

Ingen ekstra genindlæggelser ved hurtig udskrivning

Ambulante operationer til total hofte- og knæalloplastik er blevet hyppigere benyttet i de sidste år. Der er dog stadig spørgsmål omkring sikkerheden, komplikationer og...

Ny symptomprofil ved karpaltunnelsyndrom

Symptombilledet ved karpaltunnelsyndrom kan variere og følger ikke altid forventet anatomisk mønster. Amerikanske forskere har derfor udarbejdet en anatomisk profil af patienters symptombillede, som...

Træning godt for mental helse

Tidligere studier har peget på en kobling mellem sarkopeni og øget faldrisiko, lav livskvalitet og øget dødelighed. I en svensk afhandling var den overordnede hensigt...

NMES kan mindske ødem

Neuromuskulær elektrisk stimulering (NMES) er effektivt ved behandling af ødem, det viser en systematisk gennemgang af forhåndenværende forskning. Sammenlagt indgik syv studier i litteraturgranskningen. Af...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!