Home 04-2019

04-2019

Dårlig funktion efter skulderluksation

Man tror, at patienter med ikke-opereret primær traumatisk skulderluksation har mindre funktionsnedsættelse end dem, som har flere tilfælde med luksation af skulderen. Der har...

Holistisk syn på fibromyalgi

Fibromyalgi er stadigvæk en kontroversiel stilstand, når det gælder definition, diagnose og patofysiologi. I en aktuel artikel fremhæver forfatteren en holistisk ansats. I dagens moderne...

Forebyg hjerte-karsygdom ved RA

Patienter med RA har en forhøjet risiko for hjerte-karsygdom og både træning og farmakologisk behandling er blevet foreslået for at mindske risikoen. I et studie...

Dansere negligerer smerte

Smerte er næsten uundgåeligt inden for dans, og derfor mener man ofte, at det er en normal tilstand. Inden for sportsdans er det desuden...

Bevægelsesmønster ved lænderygsmerte

Patienter, som søger behandling for lænderygsmerte har oftest et bevægelsesmønster, som adskiller sig fra personer med rask ryg. I et studie har man undersøgt...

Personcentreret præhabilitering

Hanna Lotzke har i sin doktorafhandling undersøgt om et personcentreret præhabiliteringsprogram baseret på kognitiv adfærdsterapi forbedrer resultatet efter stivgørende operation af lænderyggen sammenlignet med...

Mangelfulde guidelines til knæosteoartrose

Formålet med et studie fra Danmark var at undersøge, hvordan træningsinterventionen i studier omkring knæosteoartrose blev beskrevet. 103 originalartikler fra ti guidelines omkring træning...

Smerterehabilitering godt for selvtillid og helse

Multimodal smerterehabilitering sætter positive processer i gang hos somaliske indvandrerkvinder med smerteproblematik, det viser et svensk studie. Personer, som er indvandret, oplevet vanskeligheder i form...

Manglende forskning omkring håndboldkastet

En gruppe forskere har samlet den biomekaniske viden omkring håndboldkastet. 19 studier i reviewet. Håndboldkastet bliver karakteriseret ved en stor udadrotation i skulderen efterfulgt...

Teoretisk og praktisk om motivation

Det kræver en hel del af os at bryde mønstre og forandre indgroede og af og til usunde vaner. Det kan handle om tidsplanering,...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!