Home 03-2019

03-2019

Arv og miljø styrer træningseffekter

Vores gener påvirker helt klart, hvor godt vi svarer på forskellige typer af træning. Men hvad sker der egentlig i kroppen på molekylært niveau,...

Fokus på ensomhed

Ensomhed og social isolering er stærkt koblet til forværret helse hos ældre personer inklusive øget risiko for dødelighed og nedsat funktionskapacitet. For at kunne...

Manuelle teknikker positivt ved impingement i skulderen

Mobilisering af thorakalcolumna samt massage og mobilisering af de posteriore bløddele i skulderen forbedrer funktion og passiv indadrotation hos patienter med subakromialt impingement, viser...

Effekt af styrketræning til udtrætning

I et britisk studie undersøgte man effekten af seks ugers styrketræning på insulinfølsomhed og tid til musklerne adapterede. Styrketræning bestod af ni forskellige øvelser tre...

Langtidsopfølgning af steroidindsprøjtninger

Achillessenetendinopatier er almindelige og ofte meget langvarige skader hos løbere. I et aktuelt studie foretog man en tiårig opfølgning af et tidligere studie, hvor patienter...

Helseforbedrende indsatser för nyankomne

I doktorafhandlingen Hälsoarbete i rörelse undersøgtes, hvordan man kan modvirke den ulighed angående helse, som eksisterer i dag. Trods at vi lever længere og...

PNF bedste stretchingmetode efter albuefraktur

Effekten af struktureret træning kombineret med enten stretching med PNF-teknik eller statisk stretching ved stiv albue er blevet undersøgt i et randomiseret kontrolleret studie. Nedsat...

Gang baglæns positivt ved rehabilitering

Et studie fra Sydafrika har undersøgt, hvordan træning af gang baglæns påvirker mennesker med gangproblemer relateret til neurologiske og muskuloskeletale dysfunktioner. En systematisk litteraturgennemgang...

Seneruptur og østrogenmangel

Efter operation af en rotatorkufruptur er det almindeligt at rammes af en reruptur. En opereret senes struktur og biomekanik adskiller sig fra en ikke-opereret, hvor...

Uklarheder omkring kriteriebaseret tilbagevenden til idræt

Kriteriebaserede tests anvendes til at afgøre, hvornår en idrætsudøver er klar til at gå tilbage til sin idræt efter en korsbåndsrekonstruktion. I den aktuelle...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!