FysioScience inleder samarbete med Cochrane Sverige

Som svensk partner välkomnar vi vårt samarbete med Cochrane Sverige. På den här sidan kan du helt gratis läsa review-artiklar från Cochrane Sverige, artiklar som riktar sig specifikt till fysioterapeuter. Du kan ladda ner artiklarna, skriva ut dem eller läsa dem digitalt.

Cochrane är ett globalt oberoende nätverk av forskare, vårdpersonal, patienter, vårdgivare och människor som i allmänhet är intresserade av hälso- och sjukvårdsfrågor. Det är en icke-vinstdrivande organisation med 11.000 medlemmar och 87.000 supportrar i fler än 130 länder.

Cochrane arbetar för att producera trovärdig och tillgänglig hälsoinformation som är fri från kommersiell inverkan och andra intressekonflikter.

De sammanställer vetenskapliga översikter som summerar bästa tillgängliga evidens av forskning, med syfte att underlätta att ta bra beslut inom hälso- och sjukvården, i samhället och för den enskilda individen. Cochranes arbete anses vara en internationell måttstock för högkvalitativ, tillförlitlig information.

Cochrane Sverige är organisationens lokala center i Sverige. Dess fokus ligger på att främja skapandet av forskningsöversikter i Sverige, att bidra till användningen av dessa och att möjliggöra att Cochranes metod att granska och sammanfatta forskning används i Sverige.

Läs mer

Kan träning minska fall bland äldre?

En Cochrane-översikt har funnit att färre personer faller och att antalet fall minskar med träning som riktar sig till äldre som bor hemma. Träning...

FysioScience på Twitter