Gummibåndstræning godt mod skrøbelighed hos ældre

Hensigten med det aktuelle studie var at undersøge om træning med elastiske bånd kan forebygge skrøbelighed.
Foto: Shutterstock

Træning med elastiske bånd kan bidrage til forbedret håndstyrke, ganghastighed og fysisk aktivitetsniveau hos skrøbelige ældre personer og hos ældre, som har en risiko for at blive skrøbelige.

Skrøbelighed (frailty) er en klinisk tilstand, som kendetegnes af træthed, almen svaghed, nedsat udholdenhed og balance, lavt fysisk aktivitetsniveau, dårlig appetit og dårligere kognitiv kapacitet. At være skrøbelig eller ligge i risikozonen for at rammes er almindeligt, først og fremmest blandt kvinder.

For at forhindre skrøbelighed og også i hensigt at behandle peger forskningen på, at kost og træning er effektivt. Der findes dog kun få studier, som har fokuseret på, hvilken type af træning, som er god for personer, som er i forstadiet til klinisk skrøbelighed.

Træning med elastiske bånd er en almindelig træningsform blandt ældre personer, og kan forbedre styrke, balance, gangkapacitet og faldrisiko. Træningsformen er både sikker og effektiv for ældre.

Hensigten med det aktuelle studie var at undersøge om træning med elastiske bånd kan forebygge skrøbelighed samt forbedre håndstyrke, fysisk aktivitetsniveau og ganghastighed hos personer i risikogruppen for skrøbelighed.

Totalt 70 personer i risikogruppen for skrøbelighed randomiseredes til elastisk træning eller en kontrolgruppe med 35 i hver gruppe. For at kunne deltage skulle personen opfylde et til to kriterier for skrøbelighed baseret på Fried frailty phenotype (vægttab, træthed, langsom gang, lav fysisk aktivitet og nedsat gribestyrke) og være i alderen 65–85 år.

Deltagerne i kontrolgruppen opfordredes til at leve som sædvanligt og fik ingen specifik intervention. Deltagerne i træningsgruppen trænede tre dage om ugen i otte uger, 45–60 minutter ved hvert tilfælde.

Træningsgruppen deltes ind i tre mindre grupper, og programmet, som blev ledet af en fysioterapeut, indeholdt otte øvelser med elastisk bånd for forskellige dele af kroppen og inkluderede styrke-, balance- og bevægelighedstræning.

Måleresultaterne, som anvendtes, var skrøbelighed, gribestyrke, ganghastighed og fysisk aktivitet. Målingerne blev foretaget ved baselinjen samt efter fire og otte uger.

Ifølge resultatet forbedredes interventionsgruppen signifikant med hensyn til skrøbelighedsstatus, gribestyrke (kvinder) og ganghastighed både efter fire og otte uger. Man noterede også signifikante forbedringer efter otte uger for gribestyrke (mænd) og fysisk aktivitetsniveau.

I sammenfatning mener forfatterne, at træning med elastiske bånd effektivt kan forhindre skrøbelighed hos personer i risikogruppe ved at forbedre gribestyrke, ganghastighed og fysisk aktivitetsniveau, og effekterne er større efter otte uger end efter fire.

Forfatterne håber, at studiet kan udgøre en teoretisk reference til at finde træning, som forhindrer og restituerer skrøbelighed hos personer i risikozonen.

Af Anna Horn

Kilde: Chen R et al. Effects of elastic band exercise on the frailty states in pre-frail elderly people. Physiother Theory and Pract. 2020;36(9):1000-1008.