Fodledsudspænder hjælper efter fraktur

17
Fodledsudspænder hjælper efter fraktur.

Et studie viser, at en fodledsudspænder, som hjælper med udspænding af passiv dorsalfleksion efter en opereret fodledsfraktur, mindsker sygehusopholdets længde og forbedrer den kortsigtede funktion.

Stivhed i leddet, ødem og smerte er almindelige symptomer efter en fodledsfraktur. Man tror, at stivheden opstår på grund af smerte og mangel på belastning af leddet. Studier har vist, at op til 77 procent af alle patienter, som bliver af med gipset efter en fodledsfraktur, oplever ledstivhed.

Tidlig mobilisering ser ud til at modvirke stivhed og smerte i den akute fase. Man har dog ikke kunnet vise de samme positive effekter i langtidsopfølgninger.

I det aktuelle studie ville forskerne undersøge, hvordan deres selvkonstruerede fodledsudspænder, påvirker patienter, som er blevet opereret for en fodledsfraktur. Fodledsudspænderen består af et fjerbelastet apparat, som først lader patienten gøre en aktiv plantarfleksion og derefter passivt hjælper til at udspænde dorsalfleksionen passivt for at øge bevægeligheden.

Deltagerne var blevet opereret for en Weber B-fodledsfraktur. De behandledes efter operationen med enten fodledudspænderen eller konventionel fysioterapi bestående af udspændingsøvelser med et ikke-elastisk bånd. Fodleddets funktion, smerte og dorsalfleksion registreredes 3, 6, 12 og 52 uger postoperativt.

De patienter, som blev behandlet med fodledsudspænderen, kom sig hurtigere og havde kortere sygehusophold, sammenlignet med dem som blev behandlet med konventionel fysioterapi. Ved langtidsopfølgning efter et år mærkede man dog ingen forskel mellem grupperne.

Forfatterne mener, at resultatet taler for, at anvendelse af deres fodledsudspænder afkorter sygehusopholdet og dermed indebærer en udgiftsbesparelse for sundhedsvæsenet.

Af Martin Andersson

Kilde: Molund M, Hellesnes J, Berdal G, Andreassen BS, Andreassen GS. Compared to conventional physiotherapy, does the use of an ankle trainer device after Weber B ankle fracture operation improve outcome and shorten hospital stay? A randomized controlled trial. Clin Rehabil 2020;34(8):1040-1047.

Læs originalartiklen her: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7372581/