Konservativ behandling for karpaltunnel

30
Behovet for operation ved karpaltunnelsyndrom mindsker efter 24 ugers konservativ behandling.

Behovet for operation ved karpaltunnelsyndrom mindsker efter 24 ugers konservativ behandling med patientinformation, natskinne og hjemmeøvelser. Det viser et randomiseret kontrolleret studie fra Australien.

I studiet indgik 105 personer med karpaltunnelsyndrom, verificeret med elektrodiagnostik. Interventionsgruppen havde 52 deltagere, hvoraf 79 procent var kvinder; gennemsnitsalderen var 51 år.

Ved et gruppetilfælde på ca. 30 minutter fik de undervisning i form af præsentation og et informationshæfte om karpaltunnelsyndrom, behandlingsalternativer, holdning og principper for at tilpasse aktiviteter.

De fik desuden natskinne med håndleddet i neutral position samt udføre nerve- og seneglidningøvelser hjemme – fem til ti repetitioner, fem gange om dagen under forudsætning, at symptomerne ikke forværredes.

Kontrolgruppen havde 53 deltagere med en gennemsnitsalder på 48 år; 60 procent var kvinder. De stod på venteliste for operation uden yderligere interventioner så længe studiet var i gang.

Symptomer, funktionelle begrænsninger og patienttilfredshed vurderedes efter 6 og 24 uger behov for operation blev bedømt efter 24 uger.

Kombinationen af undervisning, natskinne og hjemmeøvelser viste sig at have fordele, sammenlignet med at kun stå på venteliste for operation. Efter 24 uger behøvede 59 procent af deltagerne i interventionsgruppen operation, mens tilsvarende tal for kontrolgruppen var 80 procent.

Deltagerne i interventionsgruppen fik større forbedringer dog ikke signifikante sammenlignet med kontrolgruppen med hensyn til samtlige målevariabler efter 6 og 24 uger.

Af Ulrika Jupén

Kilde: Lewis KJ, Coppieters MW, Ross L, Hughes I, Vicenzino B, Schmid AB. Group education, night splinting and home exercises reduce conversion to surgery for carpal tunnel syndrome: a multicentre randomised trial. J Physiother. 2020;66(2):97-104.

Læs originalartiklen her: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1836955320300242?via%3Dihub

I originalartiklens appendix kan man læse om både præsentationen og informationshæftet.

Hjemmeøvelserne, som interventionsgruppen udførte, findes beskrevet i ord og billede i et tidligere studie, læs det her: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5051399/