Årlig screening for fald anbefales

11
Skadeprævention bør fokusere på at håndtere patienter, som løber en risiko for frakturer.

Det kliniske varetagende af personer med risiko for at falde, eller dem som er faldet, bør inkludere specifik træning balancetræning og osteoporosebehandling. Det ser derimod ikke ud til, at vitamin D eller hoftebeskytter har nogen forebyggende effekt.

Ca. 29 procent af alle over 65 år falder mindst en gang om året, og en fjerdedel af disse søger behandling efter faldet. Alvorligere faldulykker med frakturer og ledluksationer ses hos ti procent af alle, som er faldet.

21–39 procent af dem, som er faldet, udvikler faldskræk, hvilket igen har en negativ effekt på den ramte persons livskvalitet og aktivitetsniveau.

Hensigten med en aktuel artikel var at præsentere kliniske anbefalinger for at forebygge fald hos ældre personer, som boede hjemme, ud fra den evidens og de retningslinjer, som findes i dag.

Både American Geriatric Society og British Geriatrics Society anbefaler en årlig screening for faldrisiko for patienter fra 65 år – man bør stille spørgsmål om patienten er faldet, og om patienten er bange for at falde. Timed up and go kan anvendes ved vurdering; et testresultat på tolv sekunder eller mere indikerer, at der foreligger en faldrisiko.

Alle, som viser faldrisiko, bør også tilbydes træning, hvilket har vist sig at have god effekt for patienter med moderat til høj faldrisiko. Forskning viser, at faldforekomsten var 29 procent lavere blandt dem som havde trænet, sammenlignet med tilsvarende gruppe, som ikke havde trænet. Det har vist sig, at både hjemmmebaseret træning og træning i gruppe, mindsker antal fald.

De effektiveste træningsprogrammer indeholder både øvelser til at styrke benene, og øvelser som udfordrer balanceevnen. Der findes også en vis evidens for at tai chi kan mindske faldforekomsten. Gangtræning, som ofte er inkluderet i forskellige programmer, har ikke som eneste træning vist sig at have nogen faldforebyggende effekt.

Multifaktoriel risikobedømmelse for fald, hvor interventioner sættes ind ud fra identificerede risici, anbefales til patienter med høj faldrisiko. En af de vigtigste hjørnesten i en sådan bedømmelse er, at undersøge gang, balance og benstyrke, hvilket giver et godt billede af patientens kapacitet og kan give information om, hvilken type af træning, som er passende for den aktuelle patient.

Selv om tidligere studier har vist, at tilskud af vitamin D kan mindske faldrisikoen, viser senere forskning ikke, at vitamin D har nogen faldforebyggende effekt, og anbefalingen er, ikke at ordinere vitamin D i denne hensigt.

Skadeprævention bør fokusere på at håndtere patienter, som løber en risiko for frakturer. Patienter med tidligere fraktur efter et mindre traume skal tilbydes behandling for osteoporose. Hoftebeskyttelse kan derimod ikke anbefales baseret på en metaanalyse, som ikke har vist nogen effekt.

Af Anna Horn

Kilde: Ganz DA, Latham NK. Prevention of falls in community-dwelling older adults. N Engl J Med. 2020;382(8):734-743.