Neuromuskulær træning for lukseret skulder

15
Et rehabiliteringsprogram med neuromuskulære øvelser for patienter med en forreste skulderledsluksation har vist sig overlegent overfor standardiserede hjemmeøvelser med gummibånd.

Danske forskere har udarbejdet et rehabiliteringsprogram med neuromuskulære øvelser for patienter med en forreste skulderledsluksation. Det har vist sig, at det er overlegent overfor standardiserede hjemmeøvelser med gummibånd.

Det er almindeligt med traumatiske forreste skulderledsluksationer blandt unge personer, som er aktive inden for idræt, og risikoen for recidiv er tydelig. Der er ifølge de danske forskere mangel på randomiserede kontrollerede studier, som sammenligner forskellige behandlingsstrategier til disse patienter.

Eftersom en traumatisk forreste skulderledsluksation ofte leder til forandringer i det neuromuskulære og proprioceptive system, burde man lægge større fokus på neuromuskulære øvelser, snarere end på øvelser som kun har til hensigt at øge styrke.

Denne måde at tænke på er implementeret, når det gælder forreste korsbåndsskader og anvendes der med fremgang.

Hensigten med det aktuelle randomiserede kontrollerede studie var derfor at sammenligne et overvåget rehabiliteringsprogram, som bestod af neuromuskulære øvelser med et standardiseret hjemmetræningsprogram til patienter med forreste skulderledsluksation.

Inklusionskriterier var personer mellem 18 og 39 år med traumatisk primær eller recidiverende forreste skulderledsluksation.

Interventionsprogrammet (SINEX) består af neuromuskulære øvelser, som integrerer styrke, koordination, balance og proprioception med hensigt at øge den kompensatoriske funktionelle skulderstabilitet.

SINEX består af syv øvelser med hver syv niveauer fra base- til eliteniveau.

Et eksempel på en baseøvelser kan være, at i rygliggende holde og balancere en bold med håndfladerne, strække albuerne og derefter bøje tilbage til udgangspositionen. Et eksempel på samme øvelse, men på eliteniveau, er at balancere bolden i den ene hånd og udføre et udfaldsskridt med det kontralaterale ben, samtidig med at bolden holde strakt fremad.

Hjemmetræningsprogrammet (HOMEX) består af øvelser for at styrke rotatorkuf og skuldermuskulatur ved hjælp af gummibånd. Begge grupper trænede i tolv uger SINEX-gruppen med hjælp fra en fysioterapeut og HOMEX-gruppen på egen hånd.

Efter tolv ugers træning viste det sig, at SINEX-gruppen havde signifikant større forbedring ifølge Western Ontario shoulder instabilty index (WOSI) sammenlignet med HOMEX-gruppen.

Forskellen var dog ikke tilstrækkelig stor til at være klinisk relevant. I flere andre sekundære resultatmålinger viste det sig, at SINEX var effektivere og der var også færre i den gruppe, som senere gennemgik eller fik henvisning til kirurgisk behandling.

Det er en begrænsning med studiet, at men ikke kan vide, hvor stor betydning det havde, at træningen i SINEX-gruppen var overvåget.

Sammenfattet tyder resultaterne alligevel på, at rehabilitering med neuromuskulære øvelser er bedre end styrketræning med gummibånd til patienter med forreste skulderledsluksation.

Kilde: Eshoj HR et al. Neuromuscular exercises improve shoulder function more than standard care exercises in patients with a traumatic anterior shoulder dislocation: A randomized controlled trial. Orthop J Sports Med. 2020;8(1):2325967119896102.

Af Ingela Delfin

Læs originalartiklen her: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6993151/

Træningsprogrammerne kan downloades her: journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/2325967119896102