Tilfreds med intervaller

8

Højintensiv intervaltræning har tidligere vist sig at være en effektiv form for konditionstræning, og intervallernes længde påvirker, hvor anstrengende træningen opleves, og hvordan compliance bliver.

I et norsk studie har man nu undersøgt, hvor tilfredse deltagerne var med træningen efter en session med højintensiv træning med fire minutters intervaller sammenlignet med vedvarende konditionstræning på middelniveau.

Syv deltagere randomiseredes til enten først at gennemgå et intervalpas (4×4 min. med mindst 90 % af makspuls) eller et vedvarende konditionspas (45 min. med 70 % af makspuls).

Syv dage senere skulle de gøre det træningspas, som de ikke havde gjort ved det første tilfælde.

Under og direkte efter disse pas skulle de bedømme, hvor tilfredse de var. Man så ingen forskel i tilfredshed mellem de to træningspas, trods at deltagerne bedømte det højintensive intervalpas som mere anstrengende.

Slutningen er, at om tilfredshed med træning påvirker compliance af træning, så tyder resultaterne på, at både højintensiv træning med fire minutters interval og mere vedvarende konditionstræning kan give lignende compliance.

Det er værd at notere, at studiet blev gjort på unge raske personer, som alle havde bedømt sig selv som fysisk aktive.

Af Fredrik Nordin

Kilde: Sagelv EH, Hammer T, Hamsund T, Rognmo K, Pettersen SA, Pedersen S. High intensity long interval sets provides similar enjoyment as continuous moderate intensity exercise. The Tromsø exercise enjoyment study. Front Psychol. 2019;10:1788.

Læs originalartikel her: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6691159/