Modificeret contract-relax lovende

28
Stretch-return-contract er helt smertefri i kontraktionsfasen.
Foto: Irina Logra

Proprioceptiv neuromuskulær facilitering i form af contract-relax er længe blevet anvendt til at øge bevægelighed. En variant af denne stretchingmetode har vist sig at have god effekt på hamstringsmuskulaturen og ser også ud til at være skånsom for behandleren.

Der findes forskellige typer af stretching, deriblandt proprioceptiv neuromuskulær facilitering (PNF), som har vist sig at være effektivere end statisk stretching.

Den almindeligste PNF-metode er contract-relax, hvor gentagne cyklus af statisk stretching udføres i kombination med isometriske kontraktioner i en maksimalt udspændt position.

En modificeret variant af contract-relax, såkaldt stretch-return-contract, har vist lovende resultater ved udspænding af fodens dorsalfleksion. Metoden adskiller sig fra contract-relax ved at kontraktionsfasen ikke sker i en yderposition men midt i bevægelsesbanen.

Et studie har undersøgt, hvilken direkte effekt stretch-return-contract har på hamstringsmuskulaturen og sammenlignet med contract-relax. Interventionen udførtes i en Biodex-maskine i laboratoriemiljø og i form af selvudspænding.

Begge grupper viste signifikant forbedret knæekstension, mindsket muskelstivhed, øget stretchtolerance samt øget vævselasticitet, både i laboratoriet og ved selvstretching.

Stretch-return-contract ser altså ud til at give lignende resultater som contract-relax og har desuden fordelen, at den er helt smertefri i kontraktionsfasen.

At stretch-return-contract ikke kræver en partner gør, at den også er let at anvende i alle træningsmiljøer, og metoden kan derfor være et godt alternativ til contract-relax.

Af Martin Andersson

Kilde: Kay AD, Dixon J, Bligh LD, Blazevich AJ. The external validity of a novel contract-relax stretching technique on knee flexor range of motion. Scand J Med Sci Sports. 2019;epub ahead of print.

Læs originalartiklen her: onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.13554