Hållbarhet och förnyelse i centrum på Fysioterapi 2019

Hållbarhet och förnyelse i centrum på Fysioterapi 2019
Vår skribent Henrik Lydén pratar med Charlotte Wåhlin, Karolinska Institutet, för ett kommande reportage.

I skrivande stund pågår Fysioterapi 2019 för fullt. Kongressen, som arrangeras vartannat år av Fysioterapeuterna, är den största samlingsplatsen för landets fysioterapeuter och i sedvanlig ordning bubblar det av entusiasm bland de i år cirka 1200 deltagarna.

Vid gårdagens invigning öppnade förbundsordförande Stefan Jutterdal med att fastslå att vi står inför en rad utmaningar. ”Det krävs förnyelse”, sa han och presenterade tre lösningar:

För det första: gör om dagens ersättningssystem i grunden – i stället för att jaga pinnar behöver vårdgivaren kunna ge adekvat vård utifrån patientens behov.

För det andra: förebyggande insatser måste i högre utsträckning än i dag generera ekonomisk ersättning.

Och för det tredje: hälso- och sjukvården förändras snabbt – det innebär att kompetensutveckling för medarbetarna måste vara inbyggt i systemet.

”För att kunna arbeta på ett hållbart sätt behöver vi rätt förutsättningar”, konstaterade Stefan Jutterdal och knöt därmed an till temat för Fysioterapi 2019 som är just framtidens hälso- och sjukvård.

Artiklar och reportage från kongressen kommer att publiceras i FysioScience senare i år, men redan nu kan du följa diskussionen via sociala medier där hashtagen #Fysioterapi2019 leder dig rätt.

Av Henrik Lydén