Bedøm bevægelser før tilbagevenden til idræt

7

Hvornår er en idrætsudøver klar til at gå tilbage til idræt efter rekonstruktion af det forreste korsbånd? Forskere konstaterer, at det ikke er tilstrækkeligt med kun kvantitative målemetoder til af afgøre dette.

Mellem seks og tyve procent af dem, som går tilbage til idræt efter en korsbåndsrekonstruktion, skades igen. En faktor, som påvirker risikoen for at blive skadet igen, er et asymmetrisk bevægelsesmønster.

Før tilbagevenden til idræt, gør man derfor en bedømmelse, som oftest indeholder en kombination af forskellige kliniske tests, såsom lårmuskelstyrke og hop på et ben.

Man kan anvende Limb Symmetry Index (LSI), som beregner forskellen mellem testresultatet for det skadede ben og det ikke skadede. Mindst 90–100 procents kapacitet i det skadede knæ sammenlignet med det ikke-skadede anbefales før tilbagevenden til idræt som fodbold, bandy og håndbold. Dette test er anvendeligt men måske utilstrækkeligt til at notere ufordelagtige bevægelsesmønstre og asymmetrier, som kan medføre at skaden gentages.

Tidligere har man set, at begrænset knæfleksion kan være negativt ud fra et skadeperspektiv, eftersom det leder til stivere landing og større belastning på det forreste korsbånd.

I et aktuelt studie deltog patienter, som var blevet opereret med en forreste korsbåndsrekonstruktion. Man filmede, når de udførte hop på et ben, og forskerne målte derefter knæfleksion og valgisering.

Hos deltagere, som havde et LSI på mindst 90 procent for det skadede ben, så man alligevel et forandret bevægelsesmønster hos hele 60 procent. Derfor foreslår man en enkel bedømmelse af bevægelseskvalitet: at man filmer fra siden og forfra, når patienten udfører et hop på et ben. Derefter analyseres bevægelsen, og man sammenligner med det ikke-skadede ben.

Af Elin Östlind

Kilde: Welling W, Benjaminse A, Seil R, Lemmink K, Gokeler A. Altered movement during single leg hop test after ACL reconstruction: implications to incorporate 2-D video movement analysis for hop tests. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018;26(10):3012-3019.