Ta det varligt vid långtidscovid

Extrem trötthet och ansträngningsutlöst försämring är vanligt bland patienter med långtidscovid. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid rehabilitering, och man bör särskilt tänka på att anpassa träningen efter individens förutsättningar.

Världshälsoorganisationen WHO har fastställt en definition av långtidscovid som följer på sannolik eller bekräftad infektion med SARS-CoV-2. Enligt definitionen uppstår långtidscovid vanligtvis omkring tre månader efter sjukdomsutbrottet och varar i minst två månader. Vanliga symptom är trötthet, andningssvårigheter och/eller kognitiv nedsättning, som har en betydande påverkan på vardagslivet. Besvären kan vara ihållande eller fluktuera över tid. Ihållande trötthet är det vanligaste symptomet på långtidscovid och beskrivs som en känsla av trötthet eller utmattning som inte lindras av vila och inte är proportionerlig i förhållande till aktivitetsnivå.

Symptombilden vid långtidscovid innefattar också nedsatt funktion efter fysisk, kognitiv eller emotionell aktivitet, som inte skulle ha orsakat problem före sjukdomen. Jämförelser har gjorts med kroniskt trötthetssyndrom som kännetecknas av postexertional malaise (PEM), ansträngningsutlöst försämring.

Syftet med en studie var att i detalj redogöra för förekomst av trötthet och PEM hos patienter med långtidscovid. Dessa data ville man sedan jämföra med normativa data och tröskelvärden för klinisk relevans vid andra sjukdomar. Totalt 213 patienter med långtidscovid efter sannolik eller bekräftad covid-19 inkluderades. Studien var webbaserad och innehöll fem frågeformulär, bland andra Functional assessment of chronic illness therapy-fatigue scale (FACIT-F) och De Paul symptom questionnaire-post-exertional malaise (DSQ-PEM).

De flesta deltagarna var kvinnor (85,5 %), och den vanligaste åldersgruppen var 40–49 år (32,9 %). Resultaten visar att majoriteten av patienterna besvärades av kronisk trötthet som var kliniskt relevant och lika svår, eller värre, som vid flera andra sjukdomstillstånd, däribland cancer, parkinson och KOL. Drygt 58 procent av deltagarna nådde tröskelvärdet som satts för patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Besvären var inte värre för dem med bekräftad covid-19 än för dem med sannolik covid-19.

Fysioterapeuter som jobbar med rehabilitering av patienter med långtidscovid uppmanas att ta det varligt med dessa patienter, att beakta eventuell ansträngningsutlöst försämring och att till exempel börja träningen med endast lätta promenader.

Av Ingela Delfin

Källa: Twomey R, DeMars J, Franklin K, Culos-Reed SN, Weatherald J, Wrightson JG. Chronic fatigue and postexertional malaise in people living with long COVID: An observational study. Phys Ther. 2022;online ahead of print. Läs abstract: https://doi.org/10.1093/ptj/pzac005