Prognostiska faktorer vid ländryggssmärta

Smärtkänslighet och fysisk prestation har samband med risk för funktionsnedsättning vid ländryggssmärta, visar en studie. Hos dem som enligt Start back tool (SBT) hade låg risk för funktionsnedsättning vid ländryggssmärta sågs i studien lägre smärtkänslighet och bättre fysisk prestation, i jämförelse med en grupp med medelhög eller hög risk enligt SBT.

Deltagarnas smärtkänslighet undersöktes med bland annat tryckalgometer över L4. Fysisk prestation mättes med Back performance scale (BPS), gånghastighet över hinder samt Timed up and go (TUG) – även den kognitiva varianten (TUG-Cog) användes.

Smärtkänslighet och fysisk prestation kan alltså vara prognostiska faktorer som, tillsammans med SBT, kan användas för att undergruppera patienter med ländryggssmärta och vägleda till rätt behandling och förbättra behandlingsresultaten. Det behövs nu longitudinella studier för att undersöka detta vidare.

Av Börje Rehn

Källa: Butera KA, Fox EJ, Bishop MD, Coombes SA, Beneciuk JM, George SZ. Low risk for persistent back pain disability is characterized by lower pain sensitivity and higher physical performance. Phys Ther. 2022;102(3):pzab283. Läs originalartikeln: https://doi.org/10.1093/ptj/pzab283