Nytta överväger risk

I en brittisk studie tillfrågades 28 experter om sin syn på risker kopplade till träning hos individer med långvariga sjukdomstillstånd.

Studien tittade specifikt på om det är säkert att öka nivån av fysisk aktivitet, hur symptom påverkas av träning samt vilka risker vårdgivare bör beakta om patienter uppmanas att öka mängden fysisk aktivitet.

Det fanns i princip konsensus om att fördelarna uppväger nackdelarna. Experterna påpekade dock att många, både vårdgivare och patienter, uppfattar riskerna som större än de egentligen är.

Ett personcentrerat tillvägagångssätt, där man identifierar förutsättningarna för individen, är därför viktigt. Om patienten upplever förvärrade symptom måste träningen självklart avslutas och en ny bedömning göras.

Slutsatsen är att kunskaperna kring risker respektive fördelar med fysisk aktivitet bör höjas, både inom sjukvården och hos patienterna, eftersom oron kring riskerna inte är proportionerlig.

Av Noa Greén

Källa: Reid H, Ridout AJ, Tomaz SA, Kelly P, Jones N, Physical Activity Risk Consensus group. Benefits outweigh the risks: a consensus statement on the risks of physical activity for people living with long-term conditions. Br J Sports Med. 2021;online ahead of print.