Minskad risk för hjärt-kärlsjukdom hos cyklister

Cyklister har lägre risk för hjärt-kärlsjukdom jämfört med personer som inte cyklar; enligt aktuell forskning är risken 22 procent lägre. Detta visar en norsk avhandling, som bland annat baseras på två omfattande litteraturgenomgångar.

I avhandlingen presenteras faktorer som påverkar om man använder cykeln som transportmedel eller inte.

Faktorer som ökar sannolikheten för att man väljer cykel som transportmedel är bland annat: god hälsostatus, kortare resväg än fem kilometer, att man är fysiskt aktiv och att man äger en elcykel.

Resultatet, som baseras på en norsk population, visar också att det från 2018 till 2020 skett en signifikant ökning (11 %) i antal personer som använder cykeln som transportmedel.

Författaren konstaterar att cykling är en effektiv metod för att minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och att interventioner som ökar cyklandet bör utarbetas.

Av Anna Horn

Källa: Nordengen S. Bicycling in the right direction? Two systematic literature reviews with meta-analyses of cycling and cardiovascular disease, followed by national correlates of commuter cycling and the presentation of a novel bike trac index to describe trends in cycling over the years. Doktorsavhandling. Norges idrettshøgskole, 2021.