Fysisk aktivitetsnivå under lockdown

Storbritannien har under coronapandemin haft långa tider av lockdown. Detta har inneburit restriktioner att lämna hemmet, och aktivitetsmiljöer som gym, träningscenter och i viss mån även parker har under perioder hållits stängda.

De restriktiva åtgärderna kan befaras ha stora negativa konsekvenser för folkhälsan. Hittills finns dock endast begränsat med data som kan kvantifiera effekterna av nedstängningarna under den nuvarande coronapandemin. Men sammanlagda data från studier, som mätt aktivitet med bärbara aktivitetsmätare, har uppskattat att den fysiska aktiviteten under pandemin globalt sett minskat med tolv procent.

I en aktuell brittisk studie ville man använda tidigare insamlade data för att simulera fysisk aktivitet under den nuvarande pandemin. Man använde sig av data från 6 492 medelålders personer (46–47 år) som i en vecka under åren 2016–2018 fått mäta sin fysiska aktivitet med accelerometer.

Fysisk aktivitet under de sju mätdagarna klassificerades i tre kategorier:

1) enbart inomhus – dagar med endast korta stunder i upprätt position

2) inomhus och träning – dagar med korta stunder i upprätt position, förutom två aktivare tillfällen >10 minuter per dag

3) utomhus aktiv – övriga dagar som inte klassificerades som 1) eller 2).

Studien visar på stora skillnader i antal steg och stillasittande tid mellan de dagar som klassificerades som ”enbart inomhus” och de som klassificerades som ”utomhus aktiv”. Under dagar ”enbart inomhus” uppnådde deltagarna i genomsnitt 6 590 färre steg per dag jämfört med ”utomhus aktiv”. ”Enbart inomhus” innebar mer tid i stillasittande och liggande samt kortare tid i stående och gående jämfört med ”utomhus aktiv”.

Under dagar som klassificerats som ”inomhus och träning” var deltagarna aktivare än under ”enbart inomhus”, och de hade cirka 1 000 färre steg per dag jämfört med ”utomhus aktiv”.

Man kunde i denna studie alltså se att under inomhusdagar uppnådde deltagarna markant färre steg än under utomhusdagar. Men kortare träningspass inomhus hade viss effekt på antal uppmätta steg.

Detta är viktiga parametrar att ha i åtanke eftersom en minskning av antal steg kan ha stora negativa konsekvenser för folkhälsan. Studiens resultat pekar på viktiga lärdomar för folkhälsoarbete och budskap till befolkningen under en pandemi.

Av Ulrika Jupén

Källa: Speirs C, Granat M, Stamatakis E, Hamer M. Estimating changes in physical behavior during lockdowns using accelerometry-based simulations in a large UK cohort. Scand J Med Sci Sports. 2021;31(12):2221-2229. Läs abstract.