Drar semitendinosus i bicepssenan?

Drar semitendinosus i biceps femoris?
Foto: Shutterstock

En liten del av semitendinosus muskelfibrer har sitt ursprung medialt på biceps femoris-senan. Detta skulle potentiellt kunna påverka biceps femoris kontraktion och vara en bidragande orsak till varför många hamstringskador sker i just det området, tror en grupp forskare.

Hamstringskador är bland de vanligaste skadorna hos idrottare i sprintbaserade idrottsgrenar. Många skador är lokaliserade till området där det långa biceps femoris-huvudet och semitendinosus går samman i en gemensam sena, med sitt ursprung på tuber ischiadicum.

Strax distalt om detta område ses ofta en extra bunt med muskelfibrer från semitendinosus med sitt ursprung på den mediala sidan av biceps femoris. Syftet med en spansk studie var att analysera detta område. Anatomiska dissektioner gjordes på 35 lår från människokroppar med en snittålder på 75 år.

Resultaten visar att alla låren hade en del av semitendinosus med ursprung medialt på biceps femoris-senan. Ursprunget var lokaliserat ungefär 67 mm från tuber ischiadicum, hade en längd på cirka 32 mm och en vinkel på 10° i förhållande till biceps femoris-senan.

Författarna beskriver att många hamstringskador sker vid just detta avstånd från tuber ischiadicum. De föreslår att ett medialt drag, via de vinklade semitendinosusfibrerna, potentiellt kan påverka biceps femoris-senan och ge nedsatt effektivitet under dess muskelkontraktion. Det kan vara en orsak till den ökade skaderisken i området.

Detta kan också vara relevant under excentriska kontraktioner, när biceps femoris-senan är under förlängning. Senan kan i denna situation vara bräckligare för ett drag från den vinklade semitendinosus.

Flera tidigare studier har beskrivit semitendinosus lilla ursprung på biceps femoris-senan, men denna studie är den första som beskriver morfologin och den potentiella betydelse som senan har för biceps femoris-skador.

Av Jakob Kristiansen

Källa: Farfán E, Rojas S, Olivé-Vilás R, Rodríguez-Baeza A. Morphological study on the origin of the semitendinosus muscle in the long head of biceps femoris. Scand J Med Sci Sports. 2021;31(12):2282-2290. Läs abstract.