Gummibandsträning bra mot skörhet hos äldre

Syftet med en studie var att se om träning med elastiska band kan förebygga skörhet.

Träning med elastiska band kan bidra till förbättrad handstyrka, gånghastighet och fysisk aktivitetsnivå hos sköra äldre personer och hos äldre med risk för att bli sköra, visar en ny studie.

Skörhet (frailty) är ett kliniskt tillstånd som kännetecknas av trötthet, allmän svaghet, nedsatt uthållighet och balans, låg fysisk aktivitetsnivå, aptitlöshet och försämrad kognitiv förmåga. Att vara skör eller ligga i riskzonen för att drabbas är vanligt, framför allt bland kvinnor.

För att förhindra skörhet, och även i behandlande syfte, pekar forskningen på att kost och träning är effektivt. Det finns dock få studier som fokuserat på vilken typ av träning som är bra för personer som är i förstadiet till klinisk skörhet.

Träning med elastiska band är en vanlig träningsform bland äldre personer och kan förbättra styrka, balans, gångförmåga och fallrisk. Träningsformen är både säker och effektiv för äldre.

Syftet med den aktuella studien var att undersöka om träning med elastiska band kan förebygga skörhet samt förbättra handstyrka, fysisk aktivitetsnivå och gånghastighet hos personer i riskgruppen för skörhet.

I riskgrupp för skörhet
Totalt 70 personer i riskgruppen för skörhet randomiserades till elastisk träning eller kontrollgrupp, 35 i varje grupp. För att delta skulle personen uppfylla ett till två kriterier för skörhet baserat på Fried frailty phenotype (viktförlust, trötthet, långsam gång, låg fysisk aktivitet och nedsatt greppstyrka) och vara i åldern 65–85 år.

Deltagarna i kontrollgruppen uppmanades att leva som vanligt och fick ingen specifik intervention. Deltagarna i träningsgruppen tränade tre dagar i veckan under åtta veckor, 45–60 minuter per tillfälle.

Träningsgruppen delades in i tre mindre grupper och programmet, som leddes av fysioterapeut, innehöll åtta övningar med elastiskt band för olika delar av kroppen och inkluderade styrke-, balans- och rörlighetsträning.

Resultatmåtten som användes var skörhet, greppstyrka, gånghastighet och fysisk aktivitet. Mätningarna gjordes vid baslinjen samt efter fyra och åtta veckor.

Enligt resultatet förbättrades interventionsgruppen signifikant avseende skörhetsstatus, greppstyrka (kvinnor) och gånghastighet både efter fyra och åtta veckor. Signifikanta förbättringar noterades även efter åtta veckor för greppstyrka (män) och fysisk aktivitetsnivå.

Sammantaget menar författarna att träning med elastiska band effektivt kan förhindra skörhet hos personer i riskgrupp genom att förbättra greppstyrka, gånghastighet och fysisk aktivitetsnivå, och effekterna är större efter åtta veckor än efter fyra.

Författarna hoppas att studien kan utgöra en teoretisk referens för att hitta träning som förhindrar och återställer skörhet hos personer i riskzonen.

Av Anna Horn

Källa: Chen R et al. Effects of elastic band exercise on the frailty states in pre-frail elderly people. Physiother Theory and Pract. 2020;36(9):1000-1008.