Fotledstöjare hjälper efter opererad fraktur

42

En studie visar att en fotledstöjare som hjälper till med töjning av passiv dorsalflexion efter en opererad fotledsfraktur minskar sjukhusvistelsens längd och förbättrar den kortsiktiga funktionen.

Ledstelhet, ödem och smärta är vanliga symptom efter en fotledsfraktur. Stelheten tros uppstå på grund av smärta och brist på belastning av leden. Studier har visat att upp till 77 procent av alla patienter som blir avgipsade efter en fotledsfraktur upplever ledstelhet.

Tidig mobilisering ser ut att motverka stelhet och smärta i det akuta skedet. Det har dock inte gått att visa på samma positiva effekt i långtidsuppföljningar.

I den aktuella studien ville forskarna ta reda på hur deras egenkonstruerade fotledstöjare påverkar patienter som har en opererad fotledsfraktur.

Fotledstöjaren består av en fjäderbelastande apparat som först låter patienten göra en aktiv plantarflexion och sedan passivt hjälper till att töja dorsalflexionen passivt, i syfte att öka rörligheten.

Studiedeltagarna hade en opererad Weber B-fotledsfraktur. De behandlades efter operation med antingen fotledstöjaren eller med konventionell fysioterapi bestående av töjningsövningar med ett icke-elastiskt band. Fotledens funktion, smärta och dorsalflexion registrerades 3, 6, 12 och 52 veckor postoperativt.

Patienterna som behandlades med fotledstöjaren återhämtade sig snabbare och hade kortare sjukhusvistelse jämfört med dem som behandlades med konventionell fysioterapi. Vid långtidsuppföljning efter ett år märktes dock inga skillnader mellan grupperna.

Författarna menar att resultatet talar för att användandet av deras fotledstöjare kortar ned sjukhusvistelsen och därmed innebär en kostnadsbesparing för sjukvården.

Av Martin Andersson

Källa: Molund M, Hellesnes J, Berdal G, Andreassen BS, Andreassen GS. Compared to conventional physiotherapy, does the use of an ankle trainer device after Weber B ankle fracture operation improve outcome and shorten hospital stay? A randomized controlled trial. Clin Rehabil 2020;34(8):1040-1047.

Läs originalartikeln här: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7372581/
Se kort video om skenanhttps://youtu.be/3zp16kuxo9Y