Konservativ behandling för karpaltunnel

138
Behovet av operation vid karpaltunnelsyndrom minskar efter 24 veckors konservativ behandling.

Behovet av operation vid karpaltunnelsyndrom minskar efter 24 veckors konservativ behandling med patientinformation, nattskena och hemövningar. Det visar en randomiserad kontrollerad studie från Australien.

I studien ingick 105 personer med karpaltunnelsyndrom, verifierad med elektrodiagnostik. Interventionsgruppen hade 52 deltagare, varav 79 procent kvinnor; medelåldern var 51 år.

Vid ett cirka 30 minuter långt grupptillfälle fick de undervisning i form av en presentation och ett informationshäfte om karpaltunnelsyndrom, behandlingsalternativ, hållning och principer för att anpassa aktiviteter.

De fick därtill använda en nattskena, med handleden i neutral position, samt utföra nerv- och senglidningsövningar hemma – fem till tio repetitioner, fem gånger per dag, under förutsättning att symptomen inte förvärrades.

Kontrollgruppen hade 53 deltagare med en medelålder på 48 år; 60 procent var kvinnor. Dessa stod kvar på väntelistan för operation, utan ytterligare intervention under studiens gång.

Symptom, funktionella begränsningar och patienttillfredsställelse utvärderades efter 6 och 24 veckor. Behovet av operation bedömdes efter 24 veckor.

Kombinationen av undervisning, nattskena och hemövningar visade sig ha fördelar jämfört med att bara stå kvar på väntelistan för operation. Efter 24 veckor behövde 59 procent av deltagarna i interventionsgruppen operation medan motsvarande siffra för kontrollgruppen var 80 procent.

Deltagarna i interventionsgruppen fick större förbättringar, dock ej signifikanta, jämfört med kontrollgruppen med avseende på samtliga mätvariabler efter 6 och 24 veckor.

Av Ulrika Jupén

Källa: Lewis KJ, Coppieters MW, Ross L, Hughes I, Vicenzino B, Schmid AB. Group education, night splinting and home exercises reduce conversion to surgery for carpal tunnel syndrome: a multicentre randomised trial. J Physiother. 2020;66(2):97-104.

Läs originalartikeln här: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1836955320300242?via%3Dihub

I originalartikelns appendix går det att ta del av både presentationen och informationshäftet.

Hemövningarna som interventionsgruppen utförde finns beskrivna i ord och bild i en tidigare studie. Läs den här: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5051399/