Tren eksentrisk ved nakkeplager

17

Eksentrisk trening av øvre trapezius kan hjelpe kontorarbeidende kvinner med nakkesmerte. Det viser en preliminær dansk studie.

Mellom 50 og 67 prosent av verdens befolkning stipuleres å få smerter fra nakke og skuldre i løpet av livet. Kvinnelige databrukere rapporterer mer plager, sammenlignet med mannlige. Det har blitt registrert at langvarig nakkesmerte medfører økt tonus i nakkemuskulaturen og man tror at det kan være relatert til den opplevde smerten.

Økt styrke i nakkemuskulaturen har vist seg å gi redusert selvopplevd smerte, og eksentrisk trening kan da være effektivt. I Danmark ble det gjennomført en studie der 40 kontorarbeidende kvinner ble inkludert. Halvparten av deltakerne hadde langvarig (>3 måneder) ikke-traumatisk smerte i nakke og den andre halvparten hadde ingen nakkesmerte eller bare tilfeldig mild smerte.

I studien ble deltakernes øvre trapezius undersøkt i forhold til smerteterskel for trykk samt muskeltonus. Deltakerne med nakkesmerte fikk i tillegg delta i overvåket trening i en periode på rundt fem uker. Treningen besto av oppvarming og en eksentrisk øvelse med dynamometer – ni økter på fem uker for den ene sidens trapezius.

Målingene viste, stikk i strid med forfatternes hypotese, at det ikke fantes noen forskjell mellom gruppen med nakkesmerte og gruppen uten nakkesmerte når det gjaldt trykksmerte og muskeltonus. Etter fem uker med eksentrisk trening av den ene sidens trapezius hadde gruppen med nakkeplager redusert trykksmerte, økt styrke og redusert muskeltonus i trapezius.

Eksentrisk trening kan altså være effektivt for pasienter med nakkesmerte, men det er behov for randomiserte kontrollerte studier. Forfatterne mener at resultatet er i overensstemmelse med tidligere forskning – årsaken til nakkeplager er antakelig mangefasettert.

Av Elin Östlind

Kilde: Heredia-Rizo AM, Petersen KK, Arendt-Nielsen L, Madeleine P. Eccentric training changes the pressure pain and stiffness maps of the upper trapezius in females with chronic neck-shoulder pain: A preliminary study. Pain Med. 2020;epub ahead of print.