Hur ska korsbandsskador hos barn behandlas?

116

Främre korsbandsskador ökar bland unga idrottare och hur dessa skador hos växande individer bäst ska behandlas är föremål för debatt. Det finns få studier av hög kvalitet och med lång uppföljningstid och man har inte kunnat nå konsensus kring bästa behandling för isolerade främre korsbandsskador.

I en norsk studie följde man, under i genomsnitt åtta år, 44 barn som fick en främre korsbandsskada vid högst 13 års ålder. Alla behandlades med ett strukturerat rehabiliteringsprogram och med möjlighet till korsbandsrekonstruktion senare om det behövdes.

Nästan hälften (45 %) klarade sig bra ända upp i vuxen ålder utan operation. Resterande opererades, oftast på grund av instabilitet. Oberoende av behandling hade de flesta nästan symmetrisk benstyrka och symmetrisk funktion i olika hopptester och var fortsatt idrottsaktiva.

Studiens viktigaste fynd var att nästan hälften av barnen klarade sig bra utan operation. Detta är ny information – många forskare har tidigare ansett att tidig korsbandsrekonstruktion är nödvändig för god stabilitet, för att undvika sekundära skador och för fortsatt idrottsaktivitet. Men så verkar det alltså inte vara.

Av Ingela Telg

Källa: Ekås GR, Moksnes H, Grindem H, Risberg MA, Engebretsen L. Coping with anterior cruciate ligament injury from childhood to maturation: A prospective case series of 44 patients with mean 8 years’ follow-up. Am J Sports Med. 2019;47(1):22-30.