Modifierad contract-relax lovande metod

297
En variant av contract-relax har visat sig ha god effekt på hamstringsmuskulaturen.
Foto: Irina Logra

Proprioceptiv neuromuskulär facilitering i form av contract-relax har länge använts för att öka rörligheten. En variant av denna stretchingmetod har visat sig ha god effekt på hamstringsmuskulaturen och verkar även vara skonsam för utövaren.

Det finns olika typer av stretching, däribland proprioceptiv neuromuskulär facilitering (PNF) som visat sig vara effektivare än statisk stretching. Den vanligaste PNF-metoden är contract-relax där upprepade cykler av statisk stretching utförs i kombination med isometriska kontraktioner i ett maximalt uttänjt läge.

En modifierad variant av contract-relax, kallad stretch-return-contract, har visat lovande resultat vid töjning av fotens dorsalflexion. Metoden skiljer sig från contract-relax genom att kontraktionsfasen inte sker i ett ytterläge utan mitt i rörelsebanan.

En studie har undersökt vilken direkt effekt stretch-return-contract har på hamstringsmuskulaturen och jämfört med contract-relax. Interventionen utfördes i en Biodex-maskin i laboratoriemiljö och i form av egentöjning.

Bägge grupperna uppvisade signifikant förbättrad knäextension, minskad muskelstelhet, ökad stretchtolerans samt ökad vävnadselasticitet, både i laboratoriet och vid egentöjning.

Stretch-return-contract verkar alltså ge liknande resultat som contract-relax och har dessutom fördelen att den är helt smärtfri i kontraktionsfasen.

Att stretch-return-contract inte kräver en partner gör att den även är lättanvänd i alla träningsmiljöer och metoden kan därför vara ett bra alternativ till contract-relax.

Av Martin Andersson

Källa: Kay AD, Dixon J, Bligh LD, Blazevich AJ. The external validity of a novel contract-relax stretching technique on knee flexor range of motion. Scand J Med Sci Sports. 2019;epub ahead of print.

Läs originalartikeln här: onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.13554