Motorisk träning vid rökavvänjning

90
Motorisk träning skulle kunna vara ett värdefullt komplement vid rökavvänjning.

Motorisk träning kan bidra till att upphäva nikotinets inverkan på nervcellerna och återställa förändringarna som har skett i hjärnan på grund av nikotinanvändningen. Detta visar en svensk djurstudie.

I en randomiserad kontrollerad studie ingick 90 råttor. Hälften fick en injektion av nikotin under tre veckor och den andra hälften fick placeboinjektioner. Därefter utförde hälften av råttorna fysisk träning (6×4 min/dag under 5 dgr) i en så kallad rotarod, en roterande stång.

I såväl träningsgrupp som kontrollgrupp ingick både råttor som fått nikotininjektioner och råttor som fått placeboinjektioner. Förändringar i råttornas hjärnor undersöktes en vecka samt tre månader efter avslutad injektionsbehandling.

De delar av hjärnan som är kopplade till motivation, vanebildning och belöning var påverkade efter användning av nikotin. Dessa delar påverkas även vid inlärning av motorisk färdighet och nikotininducerade neurofysiologiska förändringar skulle därför kanske kunna motverkas av motorisk inlärning.

De råttor som hade tränat fysiskt fick inte några kvarstående skador i hjärnan av nikotinet. Även nervcellernas plasticitet, som var nedsatt hos råttorna som fått nikotininjektioner, var återställd hos de råttor som hade tränat.

Även om ett definitivt samband mellan förändring av nervceller och ett beroende av nikotin inte är fastställt, menar studiens författare att återställande av nervcellernas funktion kan tänkas bidra till att underlätta avvänjning av nikotin.

Motorisk träning skulle i så fall kunna vara ett värdefullt komplement till farmakologisk och psykosocial behandling vid rökavvänjning.

Av Ulrika Jupén

Källa: Licheri V, Eckernäs D, Bergquist F, Ericson M, Adermark L. Nicotine-induced neuroplasticity in striatum is subregion-specific and reversed by motor training on the rotarod. Addict Biol. 2019;e12757.

Läs originalartikeln här: onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/adb.12757